Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,16.04.2015

YK:n Sivilisaatioiden Allianssi; tuki Nuorisorahaston projekteille 2014-2015

Kuvaus

YK:n Sivilisaatioiden Allianssin (UNAOC) Nuorisorahasto (Youth Solidarity Fund) perustettiin v. 2008 tukemaan nuorisojärjestöjen työtä kehitysmaissa kulttuurien ja uskontojen välisen ymmärryksen lisäämiseksi ja eri ryhmien välisten jännitteiden vähentämiseksi. Nuorisorahaston ohjelman tavoitteena on inhimillisen kehityksen ja rauhan edistäminen kehitysmaissa. Ohjelmaa toteutetaan pääasiassa Aasiassa, Saharan etelänpuolisessa Afrikassa sekä MENA-alueella. AOC:n Nuorisorahasto-hankkeen tavoitteet ovat Suomen kehityspoliittisen ohjelman mukaisia, jossa korostetaan tasa-arvoa sekä eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämistä. Hankkeella edistetään myös Suomen YK-strategian prioriteetteja: konfliktien ennaltaehkäisy, sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, ml. naisten poliittisen ja taloudellisen aseman vahvistaminen. YSF-projektien tulokset osoittavat, että nuoret voivat merkittävästi vaikuttaa kansalliseen politiikkaan ja herättää johtavassa asemassa olevien tietoisuutta paikallisella tasolla ja siten yhdistää sukupolvien välistä kuilua kulttuuristen ja uskonnollisten stereotypioiden osalta. Edellisten hankkeiden tuloksiin ja suosituksiin perustuen AOC järjestää hakukierroksen kehitysmaissa toteutettaville nuorisoprojekteille, joista 20 projektia valitaan toteutettaviksi. Hakukierros on julkaistu joulukuussa 2014. Hankkeen tavoitteena on: - nuorison yhteisymmärryksen ja yhteistyösuhteiden edistäminen paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla - syrjäytyneiden nuorten osallistumismahdollisuuksien edistäminen paikallisilla tasoilla - nuorten taitojen vahvistaminen oman maansa sosiaalisen, taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen edistämisessä. Hankkeen DAC-päätavoite on osallistava kehitys ja hyvä hallinto sekä osatavoitteena sukupuolten välinen tasa-arvo. Nuorisoprojektien toiminta on ODA-kelpoista. Toiminta tapahtuu pääasiassa Afrikassa ja Aasiassa. Hankkeen ensisijaisina hyödynsaajina ovat niiden kehitysmaiden nuoret, joissa nuorisoprojekteja toteutetaan. Alumni-verkoston välityksellä hyötyä saavat myös laajemmin alueen ja verkoston piirissä olevat nuoret. Koulutuksen tavoitteena on myös naisten osallistaminen ja syrjäytyneiden nuorten tavoittaminen. Siten hyödynsaajina ovat myös alueen naiset sekä syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Suomen rahoitus kohdennetaan nuoriin liittyviin projekteihin kehitysmaissa.

Rahoituspäätös  16.04.2015

200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 60%
  • Ihmisoikeudet 20%
  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 20%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • nuoret

Rahoituskanava

  • YK:n Sivilisaatioiden Allianssi
  • YK:n projektipalvelutoimisto UNOPS

Ota yhteyttä

pol-50

Rahoituskohteen numero

29892379

Tunnus

UHA2014-048886

Sivua muokattu

22.04.2015