Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,13.03.2013

YK:n Vammaisten ihmisoikeuksien kumppanuusrahasto UNPRPD

Kuvaus

Vammaisten ihmisoikeuksista huolta kantavat YK-järjestöt (UNDP, UNICEF, ILO, WHO, UN-DESA ja OHCHR) perustivat 2011 YK:n Vammaisoikeusrahaston (UN Partnership to Promote the Rights of Persons with Disabilities, UNPRPD), joka on tällä hetkellä YK-järjestelmän tärkein instrumentti Vammaisten ihmisoikeuksien yleissopimuksen (CRPD) toimeenpanon edistämiseen. Suomi ryhtyi YK:n Vammaisoikeusrahaston tukijaksi heti sen alusta lähtien. Suomi on nyt UNPRPD:n johtokunnan toinen donor-jäsen, toinen on Australia. UNPRPD on luonut toiminnalleen laadukkaat hallinto- ja ohjausmekanismit (osana UNDP:n rakenteita). Rahaston historian ensimmäinen rahoituskierros on toteutettu vuoden 2012 lopulla onnistuneesti: Rahoitusta pystyttiin myöntämään kahdeksaan maahan (keskim. 340.000 USD/maa), ja toiset 8 maata ovat "jonotuslistalla" - odottamassa sitä, että rahastoon saadaan kerättyä lisää donor-rahaa. UNPRPD:n "leveraging effect" on vahva: Jokaisella rahaston kautta myönnetyllä eurolla saadaan mobilisoitua muista rahoituslähteistä vähintään vastaava summa vammaisten oikeuksia edistävään työhön. Suomi on YK:n Vammaisoikeusrahaston johtokunnan jäsen.

Rahoituspäätös  13.03.2013

594 570 €

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 70%
  • Sosiaaliturva ja -palvelut 15%
  • Monisektoriapu sosiaalialan peruspalveluille 15%

Erityinen kohderyhmä

  • lapset
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89891301

Tunnus

UHA2013-000192

Sivua muokattu

24.04.2013