Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,27.01.2017

Hiil hooyo - äitiysterveyden edistämishanke Somaliassa

Kuvaus

Hanke pyrkii alentamaan Somalian korkeaa äitikuolleisuutta, jolla on monia kielteisiä vaikutuksia paikallisten ihmisten elämään ja kehitykseen. Hanke on suunniteltu 6 vuodeksi, joista ensimmäisen vaiheen kesto on 2 vuotta. Välittömät tavoitteet ovat: - Terveydenhoidon ammattilaisten ja perinteisten kätilöiden parantunut ammattitaito ja motivaatio - Lisääntynyt ymmärrys raskauden ja synnytyksen jälkeisen seurannan sekä laitossynnytyksen tärkeydestä lisääntynyt - Paremmat äitiysterveyshuollon välineet hankealueilla - Korkeakoulujen äitiys- ja lastenneuvolatyön opintokokonaisuuksien kapasiteetin vahvistuminen - Terveysviranomaisten kapasiteetti vahvistunut Keskeiset aktiviteetit ovat kätilöiden (perinteiset ja koulutetut) ja terveydenhoidon työntekijöiden täydennyskoulutus, vammaisuutta käsittelevät koulutukset, tiedottaminen, asianmukaisten laitteiden hankinta yhdelle synnytysosastolle ja 2 neuvolaan, yhteistyö suomalaisten ja somalialaisten korkeakoulujen välillä, työpajat terveydenhuollon hallinnolle ja neuvolakortin kokeilu. Hanke edistää ihmisoikeuksia, etenkin naisten oikeutta äitiysterveyteen ja vammaisten oikeutta terveydenhoitoon. Se lisää naisten osallistumismahdollisuuksia kehitykseen, vähentää eriarvoisuutta ja edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Hankkeen ensisijaiset hyödynsaajat ovat naisia ja tyttöjä. Ilmastokestävyys otetaan huomioon kaikissa toiminnoissa valitsemalla ilmastosensitiivisiä ratkaisuja ja työskentelytapoja. Hanke toteutetaan kolmella paikkakunnalla Pohjois-Somaliassa. Siinä on mukana 3 suomalaista kansalaisjärjestöä, 3 somalialaista kumppanijärjestöä, 2 suomalaista ammattikorkeakoulua ja 3 somalialaista yliopistoa. Innovatiivinen yhteistyömalli vahvistaa Somalian kansalaisyhteiskuntaa ja luo uusia verkostoja ja täten edistää myös rauhaa ja vakautta. Hyödynsaajia ovat hedelmällisessä iässä ja raskaana olevat naiset lapsineen, kätilöt ja terveydenhuollon työntekijät, perinteiset kätilöt, vammaiset, yliopiston opettajat ja oppilaat, toisen asteen opiskelijat, terveydenhuollon hallinto, kumppanijärjestöt ja lopulta perheet ja yhteisö yleensä hankealueilla, joilla asuu yhteensä arviolta 300 000 ihmistä.

Myönnöt

 • 2017: 219 436 €
 • 2018: 187 738 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Sukupuolten välinen tasa-arvo
 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

 • Lisääntymisterveydenhuolto 30%
 • Väestö- ja lisääntymisterveysalan henkilöstön kehittäminen 50%
 • Terveyspolitiikka ja -hallinto 20%

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • lapset
 • nuoret
 • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

 • Suomen Somalia-verkosto ry (in English: Finnish Somalia Network, FSN)
 • Somali Women Vision (SWV)
 • AMAL (Hope) NGO
 • Aayatiin Development Foundation (ADF)

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

27311767

Tunnus

UHA2016-002714

Sivua muokattu

27.01.2017