Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,16.02.2017

Paikallisyhteisöjen elinkeinojen ilmastokestävyyden kehittäminen

Kuvaus

Ilmastonmuutos on peruuttamaton, pitkäaikainen muutostila, josta aiheutuu globaaleja riskejä sosio-ekonomiselle kehitykselle, ruokaturvalle ja elinkeinoille. Yksi eniten kärsivistä sektoreista on maatalous, erityisesti Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa, kuten Sambiassa. Maaseudun pienviljelijät, jotka tuottavat valtaosan maailman maataloustuotteista, ovat yksi haavoittuvimmista ryhmistä, sillä ilmastonmuutoksella on vakavat seuraukset ruoka- ja toimeentulon turvaan sekä kotitalouksissa että kansallisella tasolla. Hanke on jatkoa Paikallisyhteisöjen elinkeinojen ilmastokestävyyden kehittäminen (2014-2016) -hankkeelle, joka on parantanut neljän kyläyhteisön sopeutumiskykyä lisäämällä heidän tietämystään ilmastonmuutoksesta ja tukemalla uusia, monipuolisempia elinkeinoja, kuten agroekologista viljelyä ja pienkarjan kasvatusta. Onnistunut siirtyminen ilmastokestävään viljelyyn ja taloudellisen hyödyn saavuttaminen vievät kuitenkin aikaa. Jatkovaiheen tarkoituksena on vahvistaa hyödynsaajien tietotaitoa ja siten hankkeen omistajuutta ja tulosten kestävyyttä. Hanke järjestää tietoisuustempauksia ja kunkin yhteisön tarpeisiin räätälöityä elinkeinokoulutusta 250 kotitaloudelle (n. 2000 yhteisön jäsenelle), jotta heillä olisi riittävä tietotaito tunnistaa itsenäisesti ilmastoriskejä ja ottaa käyttöön sopeutumisstrategioita. Hanke myös vahvistaa viljelijäryhmiä instutitionaalisesti järjestämällä koulutusta johtajuudesta, hankehallinnosta ja yrittäjyyslähtöisestä viljelystä sekä luomalla linkkejä potentiaalisiin markkinoihin. Tämä lisää viljelijäryhmien itsevarmuutta ja omistajuutta aktiviteeteista sekä luo pohjaa ryhmien itsenäiselle toiminnalle hankkeen päätyttyä. Hanke tukee Suomen kehityspolitiikan painopisteitä, erityisesti ruokaturvan, veden saatavuuden ja kestävän luonnonvarojen käytön osalta. Se tukee myös vahvasti tasa-arvon toteutumista, koska suurin osa hyödynsaajista on naisia. Green Living Movement (GLM) Sambialla ja Suomi ry:llä on monivuotinen kokemus yhteisölähtöisistä kestävän kehityksen hankkeista Sambian maaseudulla. GLM Sambia on toiminut käytännön toteuttajana ja GLM Suomi on tukenut hankehallintoa, viestintää ja varainhankintaa.

Myönnöt

 • 2017: 57 914 €
 • 2018: 52 798 €
 • 2019: 31 643 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Ympäristöapu
 • Ympäristöapu
 • Ilmastonmuutoksen hillintä
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo
 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

 • Ympäristökasvatus ja -koulutus 40%
 • Maatalouden vaihtoehtoinen kehitys 40%
 • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 20%

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • lapset
 • nuoret

Rahoituskanava

 • Green Living Movement Suomi ry
 • Green Living Movement Zambia
 • Green Living Movement

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

28816530

Tunnus

UHA2016-002718

Sivua muokattu

16.02.2017