Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.11.2016

Elämänlaatua puhtaan juomaveden kautta Sapahaquin ja Patacamayan kunnassa - Vesi on elama II

Kuvaus

Hanke toteutetaan Sapahaquín ja Patacamayan kuntien alueella, joiden syrjäiset maaseutuyhteisöt elävät äärimmäisessä köyhyydessä ja kärsivät vakavasta puhtaan juomaveden puutteesta. 52,5% asukkaista ei ole puhdasta juomavettä eikä heillä ole tietotaitoa terveyttä edistävistä hygieniakäytännöistä. Tästä syystä alueen asukkaiden, erityisesti lasten, yleinen terveydentila on huono. Väestö ei ole tietoinen henkilökohtaisen hygienian (esim käsienpesu), yleisen puhtauden, jätehuollon, ympäristönsuojelun tai veden desinfioinnin tärkeydestä. Saastuneen veden käyttö on yleistä, mistä johtuen akuuttien ripulisairauksien, parasiittien ja muiden sairauksien esiintyvyys on korkea varsinkin lapsilla ja vanhuksilla. Hankkeen tärkeimmät edunsaajat ovat 153 paikallista perhettä (noin 682 henkilöä) Vituyon, Ocuiren ja Aguallamayan kylissä. He kuuluvat alueen alkuperäiskansaan ja puhuvat äidinkielenään aimaraa. Hankkeen tavoitteena on turvata väestön vedensaanti (yksi perustarpeista), parantaa yleisiä kehityksen olosuhteita ja erityisesti terveystilannetta kylissä rakentamalla niihin vesihuollon järjestelmä, joka tarjoaa riittävästi puhdasta juomavettä niin laadullisesti kuin määrällisesti, levittämällä tietoa hygieniakäytännöistä työpajojen avulla sekä kouluttamalla koululaisia, yhteisön jäseniä ja kyliin valittavia terveydenhuollon promoottoreita niin, että he ottaisivat vastuun omasta vesi- ja sanitaatiotilanteestaan. Lisäksi jokaiseen kotitalouteen rakennetaan käymälä. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa myös yhteisöjen hallinnollisia valmiuksia osallistamalla hyödynsaajat sen kaikkiin vaiheisiin hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta aina arviointiin, sekä tarjoamalla heille koulutusta miten organisoida yhteisö, vesijärjestelmän ylläpito ja hankkeen puitteissa perustettava vesikomitea. Erityistä huomiota kiinnitetään naisten osallistumiseen heidän asemansa vahvistamiseksi ja heidän vaikutusmahdollisuuksiensa parantamiseksi. Naisia myös kannustetaan järjestäytymään ja kaikille kyläläisille tarjotaan koulutuksia sukupuolten tasa-arvoon liittyen. Ympäristönäkökulma on kiinteä osa hanketta ja yksi sen tavoitteista on nimenomaan kouluttaa yhteisöjä huolehtimaan ympäristöstään.

Rahoituspäätös  04.11.2016

0,00 €

Myönnöt

  • 2017: 58 412 €
  • 2018: 31 281 €
  • 2019: 31 273 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Perus vesihuolto ja sanitaatio 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

  • Suomen Caritas ry, Caritas Finland rf
  • Pastoral Social Caritas Corocoro

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

42803101

Tunnus

UHA2016-002777

Sivua muokattu

23.05.2017