Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,28.07.2014

Somalian terveyssektorin yhteisohjelma (JHNP)

Kuvaus

Suomi sitoutui syyskuussa 2013 Somalian jälleenrakennukseen osana kansainvälistä yhteisöä. Suomen tuki Somaliaan perustuu New Dealiin ja sen piirissä solmittuun kompakti –sopimukseen. Hankkeen päätavoite on Somalian väestön terveyden ja ravitsemuksen parantunut tila, jonka seurauksena äitien ja lasten kuolleisuus vähentyy. Hanke tukee Somalian terveydenhuoltojärjestelmän institutionaalista kehittymistä. Hankkeen ensisijaisia hyödynsaajia ovat naiset, tytöt ja lapset, joiden pääsy terveyspalveluiden piiriin on suhteellisesti kaikkein heikoin. Hyödynsaajien kokonaislukumäärä on noin 3,4 miljoonaa ihmistä. Kohdealue kattaa Somalian kolme aluetta tasavertaisesti. Välttämättömien terveyspalveluiden toimittaminen keskittyy seuraaville yhdeksälle alueelle: Lower Juba, Galgadud and Banadir (Keski- ja Etelä- Somalia); Nugal, Mudug and Bari (Puntmaa) ja Togdheer, Awdal and Sanaag (Erigavo & El-Afweyn districts) (Somalimaa). Toissijaisia hyödynsaajia ovat terveysviranomaiset hallinnon eri tasoilla sekä terveysammattilaiset. Somalian kaltaisessa toimintaympäristössä riskit ovat korkeat. Hankkeen toimintaympäristön suurimmat riskit liittyvät Somalian vaikeaan turvallisuustilanteeseen, terveysviranomaisten pääsyyn, ja kykyyn työskennellä toiminta-alueillaan. JHNP:llä on tarkasti laadittu riskianalyysi, jota päivitetään vähintään puolivuosittain. Yhteisrahoitushanketta toteuttavat UNICEF, WHO ja UNFPA. Ohjelman budjetti on 236 MUSD, Suomi maksaa yhteisohjelmaan 12,5 MEUR vuosina 2014-2016.

Rahoituspäätös  28.07.2014

7 000 005 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

 • Perusterveydenhuolto 40%
 • Terveyspolitiikka ja -hallinto 30%
 • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 30%

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • lapset
 • nuoret

Rahoituskanava

 • YK:n lastenrahasto
 • Maailman terveysjärjestö-assessed
 • YK:n väestörahasto

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

27311718

Tunnus

UHA2014-008714

Sivua muokattu

27.08.2014