Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,02.12.2015

Maailmanpankin yhteisrahoitusohjelma Somaliassa

Kuvaus

Maailmanpankin Multi Partner Fund (MPF) -rahasto tukee Somalian vakauttamista ja valtionrakennusta vahvistamalla maan hallintoa ja valtiovarainhallintaa, ml. verotusta, sekä elvyttämällä maan taloutta ja yksityistä sektoria, jotta maan verotulot ja sitä myöten myös mahdollisuudet julkisiin palveluihin kasvaisivat. Projektitasolla rahaston hankkeet keskittyvät neljän teeman ympärille, joihin kuuluu valtionhallinnon ydintoiminnot, tuottavat sektorit ja työllisyys, infrastruktuuri, sekä luonnonvarojen hallinta ja katastrofikestävyys. Rahaston avulla voidaan esimerkiksi maksaa Somalian valtionhallinnon virkamiesten palkkoja ja kehittää taloushallinnon järjestelmiä; tukea potentiaalisten tuottavien sektorien ja nuorisotyöllisyyden arvoketjujen tuottavuutta (mikä mahdollistaa myös paremmat verotulot); parantaa Somalian infrastruktuuria ja esimerkiksi energia-alan tuottavuutta; sekä vahvistaa tiettyjen elinkeinojen, kuten karjataloutta harjoittavien paimentolaisten katastrofikestävyyttä/kestokykyä. Rahasto tukee osaltaan myös Suomen tukemaa Somalian terveyssektoria, esimerkiksi vahvistamalla terveyshallinnon palkkaus- ja taloushallintojärjestelmiä sekä tukemalla sektorin hallintokapasiteettia. Rahasto toimii läheisessä yhteistyössä Somalian hallituksen kanssa, osana kansainvälisen yhteisön ja Somalian hallituksen sopimaa New Deal Somalia-kompaktia ja sen apuarkkitehtuuria Somalia Development and Reconstruction Facilityä (SDRF), mahdollistaen suurempia resursseja Somalian rauhan- ja valtionrakennukseen. Suomi on yhdessä muun kansainvälisen yhteisön kanssa sitoutunut kanavoimaan Somalian kehitykseen ohjattavat resurssit enenevissä määrin New Deal –rakenteiden kautta. Suomi osallistuu rahaston tukemiseen 4MEUR vuosina 2016-2019, mikä jakautuu seuraavasti: 2016: 2MEUR, 2018: 1MEUR, 2019: 1MEUR.

Rahoituspäätös  02.12.2015

4 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

27311719

Tunnus

UHA2014-008720

Sivua muokattu

23.12.2016