Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,29.03.2016

Quick Impact Project -pienhankkeet Libanonissa

Kuvaus

Libanonin Quick Impact Project (QIP) –pienhankkeiden tarkoituksena on tukea Etelä-Libanonin kylien ja kuntien kehitystä ja siten ylläpitää Suomen UNIFIL-kriisinhallintajoukkojen ja paikallisen väestön välisiä suhteita ja yleistä turvallisuutta sekä turvata pataljoonan operatiivista toimintaa. Etelä-Libanon on edelleen vaikeassa kehitystilanteessa vuonna 2006 käydyn Israelin ja Hizbollahin välisen konfliktin jäljiltä. Vuonna 2015 toteutettiin 20 projektia, joilla parannettiin peruspalveluita ja sosiaalista koheesiota. Tuella mm. kehitettiin vedenkastelujärjestelmiä, kunnostettiin teitä ja järjestettiin naisille, lapsille ja nuorille suunnattua koulutus- ja virkistystoimintaa. Kokemukset ovat olleet erittäin myönteisiä ja hankkeet ovat saaneet myönteistä medianäkyvyyttä. Vuoden 2016 aikana pienhankkeissa painotetaan lasten, nuorten, naisten, orpojen ja vammaisten olosuhteiden kohentamista. Suomen kriisinhallintajoukko identifioi ja toteuttaa hankkeet UM:n laatimaa Quick Impact Project –ohjeistusta noudattaen. Suomen tuki QIP-pienhankkeille vuonna 2016 on 120 000 euroa.

Rahoituspäätös  29.03.2016

120 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Konfliktinjälkeinen rauhanrakentaminen (YK) 50%
  • Sosiaaliturva ja -palvelut 50%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85202504

Tunnus

UHA2016-000121

Sivua muokattu

15.04.2016