Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,26.04.2016

Plan Suomi, Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen karjatalouden arvoketjun kehittämiseen NTT:ssä (SCILD)

Kuvaus

Hanke parantaa nuorten naisten ja miesten sosiaalista ja taloudellista asemaa NTT:ssä lisäämällä kestävää karjantuotantoa. Tätä tavoitellaan vahvistamalla paikallisen kansalaisyhteiskunnan kapasiteettia edistää nuorten naisten ja miesten tasavertaista osallistumista karjantuotannon arvoketjun taloudelliseen kehittämiseen. Kohderyhmänä on noin 2000 nuorta naista ja miestä, kahdeksan kansalaisjärjestöä, 100 kansalaisjärjestöjen jäsentä ja noin 100 NTT:n virkamiestä. Hankkeen päättyessä karjankasvatukseen erikoistuneiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kyky toimia kestävällä, sukupuolten tasa-arvoa vahvistavalla ja osallistavalla tavalla on vahvistunut, kansalaisyhteiskunnan kapasiteetti osallistua paikallisten kehityssuunnitelmien suunnitteluun ja seurantaan on parantunut ja liiketoimintaympäristö on parantunut kilpailukyvyn ja osallistumisen osalta. Hankkeen puitteissa myönnetään pieniä avustuksia (enintään 50 000 euroa) kahdeksalle kansalaisjärjestölle toimintamallien kehittämiseen, jotka liittyvät nuorten naisten ja miesten osallistumiseen karjantuotannon arvoketjussa. Vähintään 50 % valituista hankkeista keskittyy sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen. Valituille kansalaisjärjestöille tarjotaan koulutusta mm. karjantuotannon arvoketjusta ja karjaan liittyvästä teknologiasta, tasa-arvon valtavirtaistamisesta, nuorten osallistumisesta, heikommassa asemassa olevien ryhmien mukaan ottamisesta sekä lastensuojelusta. Hankkeessa pilotoidaan myös nuorten naisten ja miesten osuuskuntia, jotka tukevat karjankasvatuksen ja tuotannon liiketoimintaa ja nuorten yrittäjyyttä.

Rahoituspäätös  26.04.2016

102 297 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Kaupan kehittäminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Maatalouden kehittäminen 30%
  • Karjatalous 20%
  • Maatalousopetus ja -koulutus 50%

Erityinen kohderyhmä

  • nuoret

Rahoituskanava

Plan Suomi Säätiö

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

73804434

Tunnus

UHA2016-001456

Sivua muokattu

24.05.2016