Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,14.03.2017

Pelastakaa Lapset, Yhteisöjen ravitsemustilan parannushanke

Kuvaus

Pelastakaa Lapset yhteistyössä Nutri-Aid Trust – järjestön kanssa pyrkii parantamaan erityisesti alle 5-vuotiaiden ja heidän äitiensä ravitsemustilaa. Hanke parantaa raskaana olevien naisten, imettävien äitien ja lasten ravitsemuksen tasoa Sambian kuparialueella Lufwanyamassa, Masaitissa, ja Mpongwessa. Hanke edistää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä terveys, vesi-sanitaatio ja maataloussektoreilla palveluiden tuottamiseksi sekä tietoisuuden lisäämiseksi. Hankkeessa on tarkoitus lisätä maatalous-tuotantoa, perheiden tulonmuodostusta, viljelyn monipuolistamista ja tuntemusta maataloustuotteiden ravintopitoisuudesta ruokavaliossa, edistäen siten raskaana olevien naisten, imettävien äitien ja lasten hyvinvointia. Hankkeen tulokset: 1. Paremmat ravitsemus- ja terveydenhuollon palvelut sekä vesi- ja hygieniapalvelut raskaana oleville naisille / äideille (erityisesti nuorille tytöille) ja lapsille 3 alueella Sambiassa 2. Pienviljelijät pystyvät kestävästi tuottamaan ravitsevaa ruokaa paikalliseen kulutukseen / paikallisille markkinoille sis. ravintorikkaita kasviksia mukaan lukien kastelua vaativat vihannekset, mikä lisää ruoan saatavuutta, ruokavalion monipuolisuutta ja monimuotoista viljelyä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Save the Childrenin Sambian maatoimiston sekä paikallisen kumppanin, Nutri Aid Trustin kanssa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 332 999 euroa ja se toteutetaan Euroopan unionin ja ulkoministeriön tuella.

Rahoituspäätös  14.03.2017

166 625 €

Myönnöt

  • 2017: 166 625 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Lisääntymis-, äitiys-, vastasyntyneen ja lapsiterveys

Toimiala

  • Ravitsemus 40%
  • Vesihuollon ja sanitaation opetus ja koulutus 30%
  • Maatalousosuuskunnat 30%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset

Rahoituskanava

Pelastakaa Lapset ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

28816587

Tunnus

UHA2017-000891

Sivua muokattu

14.06.2017