Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,19.09.2016

Kofi Annan säätiö/Post-Violence Reconciliation Initiative

Kuvaus

Kofi Annan Säätiö on itsenäinen, Sveitsissä sijaitseva, ei voittoa tuottava organisatio. Säätiön perustaja on YK:n entinen pääsihteeri Kofi Annan. Säätiön tarkoituksena ja toiminta-ajatuksena on globaalin hallinnon kehittäminen ja turvallisuuden vahvistaminen. Post-Violence Reconciliation Initiative - hankkeen ylätason tavoitteena on pyrkiä löytämään tehokkaita toimintatapoja ja käytäntöjä (guiding principles), joiden avulla on mahdollista ohjata käytännön sovintotyötä vakauden ja demokraattisen hallinnon turvaamiseksi väkivaltaisesta konfliktista toipuvissa maissa. Hankkeen tavoitteisiin pyritään seuraavien aktiviteettien kautta: 1) Kootaan tutkimusten, tiedon jakamisen ja poliittisen vuoropuhelun avulla kokemuksia sovintotyön onnistumisista ja epäonnistumisista väkivaltaisesta konfliktista kärsineissä yhteiskunnissa ja tarjotaan kriittistä analyysia ja käytäntöjä sovintotyöhön; 2) Mobilisoidaan korkean tason poliittista sitoutumista johtavien periaatteiden soveltamiseksi järjestämällä korkean tason symposium ja 3) Laaditaan edellisten pohjalta julkaisu sovinnontyön parhaista käytänteistä ja pääperiaatteista konfliktien jälkeisissä tilanteissa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 458 000 euroa, josta Suomen osuus on 100 000 euroa. Kofi Annan säätiön kumppani hankkeen toimeenpanossa on Interpeace. Suomi on aiemmin tukenut vuonna 2014 200 000 eurolla Kofi Annan säätiön hanketta ”Challenging the Conventional: Can Truth Commissions Effectively Strengthen Peace Processes?”, totuuskomissioiden roolista rauhanrakentamisessa. Hankkeen tuloksena tehty julkaisu on saanut hyvän vastaanototon ja sitä pidetään lessons learned –asiakirjana, jota voidaan hyödyntää kun pohditaan totuuskomissioiden roolia osana rauhanprosesseja. Järjestöllä on aiempien hankkeiden perusteella konkreetista näyttöä kyvystään edistää konfliktinratkaisua.

Rahoituspäätös  19.09.2016

100 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Konfliktinjälkeinen rauhanrakentaminen (YK) 60%
  • Vaalit 20%
  • Ihmisoikeudet 20%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • nuoret

Rahoituskanava

Kofi Annan Foundation

Ota yhteyttä

pol-50

Rahoituskohteen numero

29892317

Tunnus

UHA2016-003607

Sivua muokattu

25.11.2016