Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,14.12.2015

UNICEF (WASH)

Kuvaus

- UNICEF:n WASH-ohjelma (2015-16 yhteensä 1 500 000 euroa): Hanke parantaa vesihuolto- ja sanitaatiotilannetta sekä lisää hygieniatietoisuutta Afganistanin pohjoisten maakuntien (Balk, Samangan, Sari Pul,Jawzjan ja Badakshan) kouluissa. Hankkeella parannetaan lasten ja erityisesti tyttöjen koulunkäyntimahdollisuuksia ja hygienian tasoa. Hankkeen aikana kehitetään vesihuoltoa ja sanitaatiota yhteensä 100 koulussa Pohjois-Afganistanissa. Hyödynsaajina on yhteensä 60 000 oppilasta, joista lähes puolet tyttöjä ja 1300 opettajaa, joista hieman yli puolet naisia. Vuoden 2015 aikana hanke on toiminut 72 koulussa, joista 18 on saatu valmiiksi. UNICEF:n WASH-hankkeen erityispainotuksena on tyttöjen koulunkäynnin edistäminen turvaamalla heille riittävät saniteettimahdollisuudet kouluissa.

Rahoituspäätös  14.12.2015

1 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Opetuksen infrastruktuuri 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset
  • vammaiset henkilöt

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

62507352

Tunnus

UHA2015-025118

Sivua muokattu

21.12.2015