Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,18.06.2015

Tuki YK:n eritysraportoijalle äärimmäisestä köyhyydestä ja ihmisoikeuksista vuonna 2015

Kuvaus

Hankkeella tuetaan äärimmäistä köyhyyttä ja ihmisoikeuksia edistävän YK:n eritysraportoijan työtä vuonna 2015. Suomen tuki kanavoidaaan erityisraportoijan substanssityön tukemiseen, tavoitteena on: (i) kerätä temaattista tietoa ja käydä dialogia eri sidosryhmien kanssa rahoituslaitoksista ja ihmisoikeuksista, materiaalia tullaan käyttämään eritysraportoijan Maailmanpankin ihmisoikeusvelvoitteita käsittelevään 2015 vuosiraporttiin, sekä eritysraportoijan vaikuttamistyössä Maailmanpankin suuntaan. Eritysraportoijan tavoitteena on että Maailmanpankki hyväksyy kokonaisvaltaisen ihmisoikeusohjeen toiminnalleen (policy); (ii) vahvistaa YK:n osaamista ja jakaa tietoa ihmisoikeusperustaisesta lähestymistavasta eriarvoisuuksien vähentämiseen, erityisesti seurata ja tukea keskusteluja YK:n ihmisoikeusneuvostossa; (iii) mahdollistaa maavierailuja varten tehtävää taustatutkimusta.

Rahoituspäätös  18.06.2015

60 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vanhukset
  • vammaiset henkilöt
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

United Nations High Commissioner for Human Rights (extrabudgetary contributions only)

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

89892634

Tunnus

UHA2015-017507

Sivua muokattu

13.07.2015