Tyttöjen seksuaaliterveyden ja koulunkäynnin edistäminen Malawin maaseudulla
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 23.08.2013

Tyttöjen seksuaaliterveyden ja koulunkäynnin edistäminen Malawin maaseudulla

Kuvaus

Hanketta toteuttavat Vaestoliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL), Youth Empowerment and Civic Education, Family Planning Association of Malawi ja College of Medicine /Centre for Reproductive Health, University of Malawi. Se toteutetaan Dedzan ja Mangochin alueilla 6 koulussa. Malawissa 10-18-vuotiaat tytot jattavat usein koulunsa kesken, mika johtuu huonosta kouluymparistosta ja seksuaaliterveydesta ja siita, ettei tyttoja tueta yhteisossa. Muita syita ovat mm. aikaiset avioliitot ja raskaudet, seksuaalinen hairinta, velvollisuudet perheessa ja pitkat koulumatkat.Tavoitteina ovat yhteistyokumppaneiden kapasiteetin kasvattaminen, mallien kehittaminen ja rakenteiden vahvistaminen projektialueella. Lisaksi tavoitteena on parantaa jo olemassaolevan kansallisen politiikan toteutumista nuorten ja tyttojen seksuaaliterveyden ja -oikeuksien ja koulutuksen osalta paikallisesti ja erityisesti projektialueella.Erityistavoitteita hankealueella ovat: 1) kansalaisyhteiskunnan kapasiteetin vahvistuminen, 2) tyttoystavalliset ja turvalliset koulut, 3) tyttojen koulutusta ja seksuaali- ja lisaantymisterveytta ja -oikeuksia tukeva yhteiso, 4) tyttojen voimaantuminen.Hankkeen tuloksena: 1) yhteistyokumppanit ovat omaksuneet kokonaisvaltaisen lahestymistavan kehittaa tyttojen hyvinvointia ja terveytta, 2) on luotu seksuaaliterveysystavallisen koulun malli, 3) on luotu turvallisen kouluympariston malli, 4) yhteison jasenet edistavat aktiivisesti tyttojen koulutusta ja hyvinvointia, 5) tytoilla on vastuullinen rooli hankkeen toteutuksessa.Projektin kehitystavoitteena on osaltaan parantaa malawilaisten tyttojen hyvinvointia ja terveytta. Kaikki Suomen kehityspoliittisen ohjelman lapileikkaavat tavoitteet otetaan huomioon seurannassa ja arvioinnissa. Hankkeen fokus on sukupuolten tasa-arvossa ja ihmisoikeusperustaisuudessa. Projekti kouluttaa avainryhmia projektin aihealueen kysymyksista, kehittaa malleja koulujen oppilastoimintaan ja seksuaalikasvatukseen, tekee tutkimusta, analysoi kerattya tietoa ja vahvistaa olemassaolevia rakenteita. Hankkeen toteuttamisessa sovelletaan alueellisen yhteistyon (IABA) mallia, MLL:n tukioppilastoiminnan ja koulurauhan malleja ja Vaestoliiton seksuaalisuuden portaat -seksuaalikasvatuksen mallia. Edunsaajia ovat 10-18-vuotiaat tytot, opettajat, pojat, vanhemmat ja yhteison johtajat projektialueilla ja yhteistyokumppanit. Projektin kestavyys varmennetaan tyoskentelemalla jo olemassa olevien rakenteiden kanssa.

Myönnöt

 • 2013: 187 259 €
 • 2014: 164 252 €
 • 2015: 148 778 €

Kohdemaa

Malawi

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

 • Perhesuunnittelu 40%
 • Lisääntymisterveydenhuolto 40%
 • Elämän perustaitojen opetus nuorisolle ja aikuisille 20%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • lapset
 • nuoret

Rahoituskanava

 • Väestöliitto, the Family Federation of Finland
 • YECE, Youth Empowerement and Civic Education
 • Family Planning Association of Malawi (FPAM)
 • University of Malawi, College of Medicine, Centre for Reproductive Health

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

25302203

Tunnus

UHA2012-002493

Sivua muokattu

23.08.2013