Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,26.11.2015

UNWomenin Naiset, rauha ja turvallisuus -ohjelma Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä

Kuvaus

UNWomenin hankkeen tavoitteena on tukea naiset, rauha ja tur-vallisuus teeman edistämistä Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä, nais-ten johtajuutta sekä toimia yhteistyössä maiden kanssa 1325-kan-sallisten suunnitelmien kehittämiseksi. Lisäksi hankkeessa ediste-tään Irakin 1325-suunnitelman toimeenpanoa ja kehitetaan Arabiliiton tukimekanismeja naiset, rauha ja turvallisuus -teeman osalta. Hankkeella on kaksi tulostavoitetta; 1) Jordania, Tunisia ja Egypti tekevät kansalliset 1325-toimintasuunnitelmat ja tavoite 2) Arabiliitto luo mekanismeja ja järjestelmiä tukeakseen jäsenmaidensa sitoutu-mista naiset, rauha ja turvallisuus -teemaan.

Rahoituspäätös  26.11.2015

3 204 925 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 70%
  • Konfliktinjälkeinen rauhanrakentaminen (YK) 30%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt

Rahoituskanava

YK:n tasa-arvojärjestö

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

89892677

Tunnus

UHA2015-024289

Sivua muokattu

11.12.2015