Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,13.04.2016

Global Women Deliver 2016-konferenssin tuki; kehitysmaiden osallistujat

Kuvaus

Women Deliver on johtava naisten ja tyttöjen tasa-arvoisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden puolesta toimiva järjestö, joka järjestää kolmen vuoden välein näitä teemoja käsitteleviä globaaleja konferensseja. Se toimii asioiden vahvana puolestapuhujana ja kokoaa ja kehittää tietoa ja työkaluja naisten ja tyttöjen oikeuksien, osallistumismahdollisuuksien ja aseman vahvistamiseksi. Toukokuussa 2016 Kööpenhaminassa järjestettävä konferenssi on järjestön neljäs maailmanlaajuinen naisten oikeuksia ja tasa-arvoa käsittelevä konferenssi. Konferenssi jatkaa Washingtonin, Lontoon, Kuala Lumpurin konferenssiasarjaa. Aiempia konferensseja on pidetty hyvin onnistuneina varsinkin advocacy työn osalta ja Women Deliverilla on hyvä kokoelma data aiemmasta mediakattavuudesta ja kehitetyistä työkaluista. Konferenssiohjelmaa on muutettu palautteen mukaan yhä enemmän myös nuorille relevantiksi. Suuren näkyvyytensä ja poliittisten konatktiensa ansiosta WD:ta pidetäään merkittävänä ja tuloksekkaana toimijana jolla on selvää vaikutusta kv. agendaan. Women Deliver hake Suomelta tukea kehitysmaiden osallistujien kulujen kattamiseen 270 000 euroa. Suomen tuella maksetaan noin 90-100 kehitysmaan nuoren konferenssimaksun, matkat, päivärahan, asumisen ja viisumin.

Rahoituspäätös  13.04.2016

270 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 50%
  • Lisääntymisterveydenhuolto 50%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • nuoret

Rahoituskanava

Women Deliver

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89891001

Tunnus

UHA2016-001499

Sivua muokattu

25.04.2016