Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,10.11.2014

Hyvän hallinnon ja tilivelvollisuuden edistäminen Keniassa

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on, että valtion ja kansalaisyhteiskunnan toimijat taistelevat tehokkaasti korruptiota ja julkisen vallan väärinkäyttöä vastaan. Hankkeessa tuetaan koko korruptionvastaisen toiminnan ja toimijoiden ketjua, ja kehitetään kenialaisten instituutioiden kapasiteettia seuraavilla aloilla: a) korruption ehkäisy, b) tutkinta ja raportointi, c) hallinnolliset oikaisumenettelyt, d) oikeudellinen valvonta ja lakien ja sanktioiden toimeenpano, d) kaikkien toimijoiden koordinaatio ja yhteinen monitorointi. Hankkeen toteuttaa GIZ yhteistyössä kenialaisten instituutioiden kanssa. Suomen tuella tehostetaan ehkäisyyn, raportointiin ja tutkintaan sekä valitusmekanismeja vahvistavaan toimintaan erityisesti viidessä maakunnassa. Myös kansalaisyhteiskunnan osallistumista syvennetään. Maakuntatason toiminta keskittyy sektoreille (terveys, maatalous, vesi), joilla sekä Suomi ja Saksa toimivat. Lisäksi Suomen tuella katetaan korruptioon liittyvien varojen takaisinperintään liittyviä toimia ja sukupuolten välisen tasa-arvon järjestelmällisempi integroiminen hankkeeseen.

Rahoituspäätös  10.11.2014

4 200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

 • Antikorruptiojärjestöt ja -instituutiot 50%
 • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 50%

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • lapset
 • nuoret
 • vanhukset
 • vammaiset henkilöt
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Kolmannen maan julkinen sektori (delegoitu yhteistyö)

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

24821177

Tunnus

UHA2014-044428

Sivua muokattu

08.12.2014