Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,29.06.2015

Transparency International Secretariat (TI-S)

Kuvaus

Transparency International (TI) on globaalilla tasolla näkyvin kansalaisjärjestö korruption vastaisen taistelun alalla. Suomi on viimeisen neljän vuoden aikana tukenut ns. Strategia 2015:ssa on viisi painopistettä: 1. Vahvistaa kansalaisyhteiskunnan kapasiteettia identifioida ja ilmiantaa korruptiotapauksia; 2. Tukea korruptionvastaisten ohjelmien toimeenpanoa rahoituslaitoksissa, yrityksissä ja julkisissa laitoksissa; 3. Rankaisemattomuuden lopettaminen korruptiotapauksissa; 4. TI:n kansallisen tason toiminnan lisäarvon vahvistaminen; 5. Varainhankinnan vahvistaminen erityisesti paikallistason toiminnan tukemiseksi; TI:n vahvuuksia ovat olleet sen tutkimus- ja viestintäkapasiteetti ja kontaktit poliittisiin ja nykyään enenevässä määrin myös yksityisen sektorin vaikuttajiin. Merkittävimpänä TI:n ansiona voidaan pitää sen kontribuutiota korruptiotietoisuuden maailmanlaajuiseen esiin nostamiseen viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Transparencyn kansainvälinen liike (TI Movement) koostuu tällä hetkellä yli 100 kansallisesta paikallisosastosta, muotoutuvista jaostoista ja kansallisista kontakteista ja yksittäisistä jäsenistä. Paikallisosastot määrittelevät itse omat prioriteettinsa ja strategiansa paikallisten toimintaympäristöjen ja tarpeidensa mukaan, samalla toteuttaen yleisen tason Transparencyn visiota, missiota ja vuoden 2015 strategiaa. Hankkeen tavoitteena on jatkaa järjestön ydintoimintojen tukemista startegiakauden loppuun (vuoden 2015 aikana). Suomi on rahoittanut nykyistä strategiaa yhteensä 3 250 000 eurolla. Tuloksista voi todeta, että TI sihteeristö on onnistunut kehittämään kansallistason työkaluja kehityssektorin, yksityissektorin ja julkissektorin riippumattomuuden vahvistamiseksi. TI on myös lisännyt tukeaan korruption uhrien ja silminnäkijöiden suojelemiseksi. Vuoden 2014 lopussa 61 kansallisen osaston lakineuvontakeskuksella oli kapasiteetti vastaanottaa ja käsitellä valituksia korruptiosta. Viime vuoden aikana TI sihteeristö julkaisi myös tapansa mukaisesti tunnettuja raporttejaan, kuten Global Corruption Barometer, the Corruption Perceptions Index ja Global Corruption Report. Järjestö jatkoi myös esim. koulutuksien ja työpajojen järjestämistä hyvistä antikorruptiokäytännöistä ja helpdeskinsä pyrittämistä (julkinen työkalu jota kautta esittää kysymyksiä ja saada asiantuntija-apua).

Lisätietoa

http://www.transparency.org(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös  29.06.2015

800 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Antikorruptiojärjestöt ja -instituutiot 100%

Erityinen kohderyhmä

  • nuoret

Rahoituskanava

Transparency International

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

89892444

Tunnus

UHA2015-013173

Sivua muokattu

13.07.2015