Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,16.02.2017

Tansanian vankiloiden psykiatria-projekti

Kuvaus

KEHITYSTAVOITE Vangeille pyritään varmentamaan parempi psyykkinen terveys vankilajakson aikana ja senjälkeen, näin myös edistämään heidän normaalia sopeutumistaan yhteiskuntaan. KEHITYSONGELMA Tansanian terveysministeriö on todennut selvityksessään, että vankiloiden psykiatrisen hoidon tila on huono, huonompi kuin muussa yhteiskunnassa, ja kaipaa pikaista apua. PÄÄTAVOITTEET 3-vuotisen exit-vaiheen aikana - varmistaa hyvä psykiatrisen hoidon taso Tansanian vankiloissa projektin jälkeen - valmistaa dokumentti psykiatristen ongelmien nykytilanteesta Tansanian vankiloissa tulevaisuuden suunnitelmia ja seurantaa mahdollistamaan. LÄPILEIKKAAVAT TAVOITTEET 1. Sukupuolten tasa-arvo: Tansanian ainut naisvankila ja nuorisovankila valittu projektivankiloiden joukkoon. 2. Eriarvoisuuden vähentämistä on nimenomaan psykiatristen potilaiden hoito ja kuntoutus vankiloissa. Siten autetaan heidän selviytymistään yhteiskunnassa vapautumisen jälkeen. UUDEN RAKENTEEN LUOMINEN Uusi verkosto vahvistaa kestävällä tavalla Tansanian vankiloiden terveydenhuoltohenkilökunnan osaamista psykiatristen potilaiden identifioimisessa, diagnosoinnissa ja hoidossa. Lain mukaan psykiatristen aluehoitajien tulee vierailla vankiloissa vuosittain. PÄÄHYÖDYNSAAJAT Vangit, jotka kärsivät mielenterveysongelmista jo vankilaan tullessa tai joiden ongelmat ovat syntyneet vankilajakson aikana. KESKEISIMMÄT HANKETOIMINNOT 1. LUODA VERKOSTO PSYKIATRISEN HOIDON TASON TAKAAMISEKSI VANKILOISSA. Luoda käytäntö, jossa jokaisen Tansanian vankilan lääkäri ja hoitaja saa ulkopuolisen psykiatrian asiantuntijan apua perehdytys- ja seurantakäynnillä kerran vuodessa. Siksi järjestetään perehdyttämiskoulutusta vankilapsykiatrisista erityispiirteistä 30 läänin psykiatrisille koordinaattoreille (psykiatrisen erityisosaamisen ylempi tutkinto). 2. TEHDÄ VANKILALAITOKSEN PÄÄJOHTAJAN EHDOTTAMA KARTOITUS PSYKIATRISISTA ONGELMISTA TANSANIAN VANKILOISSA. TÄTÄ SUURLÄHETYSTÖMME EHDOTTI MEILLE JO 2012 ALKAEN Kartoituksesta on vastuussa toiminnallisesti kumppanimme MEHATA ja organisoinnissa vankilalaitos toisena osapuolena. Yliopistotasoinen kartoitus tehdään tukien myös monien suomalaisten erityisosaamiseen alalla. Katsomme, että tällä luodaan pohja kaikille arvioille tulevaisuudessa kehitettäessä Tansanian vankiloiden psykiatrista hoitoa.

Myönnöt

 • 2017: 49 310 €
 • 2018: 25 736 €
 • 2019: 7 641 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

 • Lääketieteellinen koulutus 60%
 • Terveyspolitiikka ja -hallinto 40%

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • nuoret
 • vanhukset

Rahoituskanava

 • Vaasan Kehitysmaaseura - Vasa U-landsförening ry
 • Health Department. Tanzania Prison Service
 • MEHATA (NGO), Mental Health Association of Tanzania

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

28235601

Tunnus

UHA2016-002798

Sivua muokattu

16.02.2017