Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,21.07.2014

CSO Partnership for Development Effectiveness (CPDE); Civil Society Continuing Campaign on Effective Development

Kuvaus

CPDE on kansalaisjärjestöjen yhteenliittymä, joka yhdistää kehitysyhteistyön tuloksellisuuden parissa työskentelevät kansalaisjärjestöt ympäri maailman. CPDE pyrkii vahvistamaan kansallisia ja alueidenvälisiä keskustelufoorumeita sekä luo järjestöille kanavan, jonka kautta vaikuttaa ja osallistua. CPDE:n ehdotettu ohjelma 'Civil Society Continuing Campaign on Effective Development' pyrkii vahvistamaan globaalia kehitystä edistämällä sen tehokkuutta ja osallistavaa ympäristöä kaikilla alueilla ja kaikessa kansalaisjärjestöjen toiminnassa niin globaalilla kuin kansallisellakin tasolla ja kaikkialla siinä välillä. Ohjaavana tekijänä on ihmisoikeusperustaisuus. CPDE jatkaa toimintaansa paitsi Busanin vielä toteutumattomien sitoumusten esillä pitämiseksi ja niiden toteuttamiseksi myös erityisesti vaikuttaakseen kansalaisyhteiskuntien näkökulmasta uusien vuoden 2015 jälkeisten globaalien kehitystavoitteiden asettamiseksi ja niiden toteutukseen tarvittavan rahoituksen varmistamiseksi. CPDE-verkostossa on mukana yli sata kansalaisjärjestöä kaikkialta maailmasta ja sen globaali sihteeristö jakautuu kolmeen osaan. Projekti- ja taloushallinnon sihteeristö sekä toiminnan koordinaatiovastuu toimii filippiiniläisen kansalaisjärjestön IBONin yhteydessä Manilassa. Tukea myönnetään järjestölle nyt kolmeksi vuodeksi.

Rahoituspäätös  21.07.2014

1 200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset

Rahoituskanava

CSO Partnership for Development Effectiveness

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892431

Tunnus

UHA2014-011964

Sivua muokattu

28.08.2014