Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,02.11.2012

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien korkean tason työryhmä, SRHR HLTF

Kuvaus

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistämiseksi perustetun korkean tason työryhmän (High Level Task Force to Promote Sexual and Reproductive Health and Rights, SRHR HLTF) tavoitteena on valmistautuminen Kairon väestökonferenssin seurantaan vuonna 2014 (ICPD+20) sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien nostaminen keskusteluun post-2015-kehitysagendalle. HLTF pyrkii muodostamaan visiota Kairon toimintaohjelman vahvistamiseksi ja parantamiseksi sekä nostaa poliittista tahtoa SRHR -kysymysten edistämiseksi kansainvälisesti. HLTF:n toimikaudeksi on suunniteltu vuodet 2012–2015. Presidentti Halonen toimii työryhmän toisena rinnakkaispuheenjohtajana. Tämä hanketuki kohdistuu HLTF:n sihteeristölle, joka toimii International Planned Parenthood Federation -järjestön (IPPF) läntisen pallonpuoliskon aluetoimistossa New Yorkissa.

Rahoituspäätös  02.11.2012

1 200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Väestöpolitiikka ja -hallinto 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • nuoret

Rahoituskanava

Intl. Planned Parenthood Federation

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89891976

Tunnus

UHA2012-001201

Sivua muokattu

18.09.2013