Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.09.2014

EU - Kestävien ja osallistavien sosiaaliturvajärjestelmien kehittämisohjelma

Kuvaus

Ihmisoikeuksien minimitason takaavan perustasoisen sosiaaliturvan ulottaminen jokaiselle tytölle, pojalle, naiselle ja miehelle on yksi tehokkaimpia tapoja poistaa äärimmäinen köyhyys ja vähentää yhteiskunnallista ja sukupuolten välistä eriarvoisuutta. Tämä EU:n komission, Suomen UM:n ja OECD:n yhteisrahoittama EU/SPS-ohjelma tukee kehitysmaiden pyrkimyksiä rakentaa sosiaalisesti, taloudellisesti ja poliittisesti kestäviä perusturvan ja peruspalvelujen kansallisia järjestelmiä. Ohjelma vahvistaa kehitysmaiden kapasiteettia analysoida sosiaaliturvasysteemiensä nykytilaa ja priorisoituja kehittämistarpeita. EU/SPS-ohjelman tuloksena EU:n komissio ja jäsenmaat saavat tulevan kehitysyhteistyön ohjelmoinnin tarpeisiin tietoa tavoista, joilla sosiaaliturvan laajentamista kaikille ihmisille voidaan tukea. Komissio on delegoinut ohjelman toteutuksen OECD:n Kehityskeskukselle ja Suomen UM:lle, joka puolestaan delegoi ohjelman Suomen osuuden toteutuksen Valtioneuvoston sisäisellä viranomaisyhteistyösopimuksella THL:lle. UM kuitenkin edustaa Suomea ohjelman ohjausryhmässä (Steering-komiteassa).

Rahoituspäätös  04.09.2014

600 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

 • Sosiaaliturva ja -palvelut 100%

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • lapset
 • nuoret
 • vanhukset
 • vammaiset henkilöt
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89892475

Tunnus

UHA2014-012928

Sivua muokattu

23.09.2014