Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 16.03.2018

Pohjoismainen Afrikka-instituutti

Kuvaus

Pohjoismainen Afrikka-instituutti (The Nordic Africa Institute, NAI) on Uppsalassa sijaitseva tutkimus-, dokumentaatio- ja informaatiokeskus. Instituutin ydintoimintaa ovat 1) Afrikkaa koskevan tutkimuksen tuottaminen ja tutkijoiden kapasiteetin vahvistaminen; 2) tiedonvälitys ja politiikkadialogi, ja 3) Afrikan-tutkimukseen erikoistuneen kirjaston ylläpitäminen ja dokumentointi. Instituutti edistää myös globaalia kumppanuutta ja pohjoinen-etelä ja etelä- pohjoinen – yhteistyötä mm. edistämällä afrikkalaisten ja pohjoismaisten tutkijoiden välistä yhteistyötä. Instituutin strategiassa määritellyt tulostavoitteet vuosille 2017-2021 ovat 1) nyky-Afrikkaa koskevan akateemisen ja politiikkarelevantin tutkimuksen edistäminen ja tukeminen; 2) Afrikan maiden positiivisen kehityksen tukeminen pohjoinen-etelä ja etelä-pohjoinen dialogin kautta; 3) Afrikkaa koskevan tutkimuksen tuottaminen palvelemaan poliittista päätöksentekoa Pohjoismaissa; 4) kapasiteetin vahvistaminen Afrikkaa koskevan tiedon tuottamisessa; 5) instituutin resurssien turvaaminen ja monipuolistaminen; ja 6) instituutin arvoperustaisuuden lujittaminen. Strategiassa on määritelty instituutin tutkimusohjelman painopistealueiksi 1) syrjimätön kasvu, köyhyys ja epätasa-arvo Afrikassa; 2) ilmastonmuutos ja kestävä kehitys; 3) konfliktit, turvallisuus ja demokraattinen muutos; 4) liikkuvuus ja muuttoliike; sekä 5) sukupuolten välinen tasa-arvo. Instituutin kokonaisrahoitus vuosina 2018-2019 on noin 77,9 milj. SEK (noin 7,65 milj. EUR), josta Suomen rahoitusosuus on 400 000 EUR. Instituutin strategian toimeenpano on edennyt suunnitellusti sen ensimmäisenä vuonna (2017). Instituutti teki laaja-alaista yhteistyötä useiden afrikkalaisten tutkimusinstituuttien ja verkostojen kanssa, sekä solmi uusia kumppanuuksia. Instituutti palkkasi uusia tutkijoita, ja siellä työskenteli useita vierailevia tutkijoita Afrikasta ja Pohjoismaista. Instituutilta ilmestyi useita tutkimusjulkaisuja, ja sen kirjasto loppuunsaattoi mittavan tansanialaisten arkistojen digitalisaatioprojektin. Lisäksi instituutti järjesti useita tapahtumia Ruotsissa, Suomessa ja Islannissa. Suomessa järjestettiin mm. Afrikan kaupungistumista koskeva tutkijaseminaari. Instituutin medianäkyvyys erityisesti Ruotsissa kasvoi merkittävästi vuonna 2017. Instituutin toiminta tukee välillisesti Suomen kehityspolitiikan tavoitetta köyhyyden vähentämiseksi.Tuki instituutille on 100 % ODA-kelpoista.

Lisätietoa

http://www.nai.uu.se/ (Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös  16.03.2018

400 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Tutkimuslaitokset ja tieteelliset instituutiot 100%

Erityinen kohderyhmä

  • vammaiset henkilöt
  • Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt

Rahoituskanava

The Nordic Africa Institute

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89800903

Tunnus

UHA2018-000442

Sivua muokattu

20.03.2018