Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,13.12.2017

YK:n Vammaisten ihmisoikeuksien kumppanuusrahasto UNPRPD

Kuvaus

Maailmassa on n. 1 miljardi eri tavoin vammaista ihmistä, eli. n. 15 % maapallon väestöstä. Heita uhkaa erityisesti kehitysmaissa köyhtyminen ja monenlainen syrjäytyminen ( syrjivä oikeuslaitos, koulutusjärjestelmä, infrastruktuuri, terveyspalvelut, poliittinen osallistuminen, asenteet jne.) YK:n vammaisten ihmisoikeuksien kumppanuusrahasto UNPRPD on YK-järjestöjen ( mukana UNDP, UNICEF, ILO, WHO, UN-DESA, OHCHR, UNFPA, UNESCO, UN Women), hallitusten ja vammaisjärjestöjen kumppanuusohjelma, johon voivat liittyä myös yksityiset rahoittajat ja kansainväliset järjestöt. Ohjelman rahastoa hallinnoi UNDP. Kumppanuuden tavoite on edistää kansallisten ja paikallisten toimijoiden (erit. hallitukset ja vammaisjärjestöt) kykyä panna toimeen vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksia koskevaa YK:n yleissopimusta (CRPD, Convention on the Rights of Persons with Disabilities). Tämä tapahtuu valtavirtaistamalla vammaisten henkilöiden ihmisoikeudet YK-järjestöjen yhteisiin Yksi YK –ohjelmiin ja rahoittamalla vammaisia henkilöitä tukevia maa-, teema-, ja aluekohtaisia sekä globaaleja hankkeita. UNPRPD edistää myös inklusiivista kehitystä kansainvälisesti sovittujen kehitystavoitteiden mukaisesti. Ensimmäisen rahoituskierroksen projektien kehitys on lupaavaa: Moldovassa on vahvistettu erityisesti kehitysvammaisten henkilöiden oikeusturvaa, purettu laitoshoitoa ja perustettu psykiatrian Ombudsman; Costa Ricassa on luotu työmahdollisuuksia ja tuettu vammaisten henkilöiden yritystoimintaa, Togossa on inklusiivista koulutusta tukemalla mm. nostettu vammaisten lasten koulunkäyntiastetta132 %:lla, Tunisiassa hyväksyttiin Vammaisten henkilöiden oikeuksien peruskirja; Indonesiassa perustettiin inklusiivisten kaupunkien verkosto, ja Vietnamissa on koulutettu vammaisjärjestöjä sekä annettu lainopillista neuvontaa vammaisille henkilöille. Rahoitusta myönnetään 350.000 € hankkeille, jotka osoittavat voivansa mobilisoida saman verran rahoitusta muista lähteistä, jotta tulokset olisivat kestäviä. Hankkeet suunnitellaan maatasolla tiiviissä yhteistyössä vammaisia henkilöitä edustavien järjestöjen, kansallisten viranomaisten ja YK-järjestöjen kesken. Suomen rahoitus oli v. 2012-2016 yht. 7.560.000 milj. € ( suurin rahoittaja, toisena Australia). V. 2017 on varattu 1,5 milj. €. Suomi on johtokunnan ja hallintokomitean jäsen. UNPRPD:n reaaliaikainen nettiportaali: http://mptf.undp.org/factsheet/fund/RPD00.

Lisätietoa

http://mptf.undp.org/factsheet/fund/RPD00(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös  13.12.2017

3 500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 70%
  • Sosiaaliturva ja -palvelut 15%
  • Monisektoriapu sosiaalialan peruspalveluille 15%

Erityinen kohderyhmä

  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

89892250

Tunnus

UHA2017-005814

Sivua muokattu

18.12.2017