Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,17.05.2016

VIET/Dien Bien Phu viemäröinti-ja jätevesijärjestelmähanke

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on kunnostaa ja laajentaa alueen viemäri- ja jätevesijärjestelmää sekä rakentaa jätevedenpuhdistamo Dien Bien Phun kaupunkiin Dien Bien-maakuntaan. Hankkeella siis sekä puhdistetaan jätevettä että estetään saastuneen veden pääsyä luonnonvesistöihin. Hankkeen suurimmat hyödyt tulevat myönteisistä ympäristö- ja terveysvaikutuksista, jotka koituvat kaikkien alueen asukkaiden hyödyksi. Puhdistamon tarve kaupungissa on kiistaton. Nykyinen jätevesi- ja viemärijärjestelmä on puutteellinen, käytännössä olematon. Pääosin katujen varrelle rakennettu yhdistetty viemäri- ja jätevesijärjestelmä on pieni eikä vastaa kasvavaa tarvetta, minkä lisäksi puutteellisesta ylläpidosta ja ruoppauksesta johtuen sen vedenpoistokapasiteetti on kärsinyt entisestään . Kotitalouksien ja muiden lähteiden jätevedet sekoittuvat huleveteen ja saastunut vesi virtaa useista kohdista käsittelemättömänä suoraan kaupungin poikki virtaavaan Nam Ron jokeen. Hankkeomistaja on Dien Bien Phun kansanneuvosto ja hankkeen toteuttaa maakunnan projektinhallintayksikkö. Alueen jätehuollosta vastaava Urban Environmental Company (URENCO) on järjestelmän loppukäyttäjä. Hankkeen suomalainen viejä valittiin Vietnamissa järjestetyllä tarjouskilpailulla, voittajakasi valikoitui Econet Oy. Dien Bien Phu:n Kansanneuvosto vastaa liittymien kytkemisestä kadun pääviemäriputkistoon ja näiltä osin hanketoimitus kattaa ainoastaan tarvittavan putkimateriaalin. Hankkeen toteuttamisajaksi on kauppasopimuksen mukaan sovittu 2 vuotta ja hanke rahoitetaan 10 vuoden lainalla, jonka korkokustannukset UM korvaa kehitysyhteistyövaroista lahjaosuuden lisäksi.

Rahoituspäätös  17.05.2016

900 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

  • Vesihuolto ja sanitaatio - suuret järjestelmät 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vanhukset
  • vammaiset henkilöt
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

76909104

Tunnus

UHA2016-002479

Sivua muokattu

24.05.2016