Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,13.12.2016

UNFPA Somalia naisten ja tyttöjen hyvinvointi

Kuvaus

YK:n väestörahasto UNFPA:n Somalian maastrategian pitkän aikavälin tulostavoite (overall goal) on parantaa Somalian väestön, ja etenkin naisten ja tyttöjen elämänlaatua, takaamalla näiden seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien toteutuminen sekä vähentämällä äitiyskuolleisuutta ja naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivaltaa. UNFPA:n strategisen suunnitelman prioriteettien pohjalta UNFPA:n Somalian maastrategia pyrkii tähän tavoitteeseen neljän tulosalueen kautta. Nämä tulosalueet ovat: 1) väestö- ja tilastotiedon kehittäminen ja tietoon perustuvan politiikkasuunnittelun edistäminen, 2) seksuaali-, lisääntymisterveys- sekä äiti- ja lapsiterveyspalveluiden kehittäminen sekä lisääntymisterveyteen liittyvien oikeuksien edistäminen, 3) ihmisoikeuksien ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen sekä sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäiseminen ja siihen vastaaminen, sekä 4) teini-ikäisten ja nuorten oikeuksien vahvistaminen Somalian nuorisostrategian toteutuksen tukemisen kautta. Suomi tukee UNFPA:n vuodet 2017–2020 kattavan Somalian maastrategian toteuttamisen tukemista 8 MEUR:lla vuoden 2016 valtuuksista.

Rahoituspäätös  13.12.2016

8 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Lisääntymis-, äitiys-, vastasyntyneen ja lapsiterveys

Toimiala

  • Väestöpolitiikka ja -hallinto 30%
  • Lisääntymisterveydenhuolto 40%
  • Naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen 30%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

YK:n väestörahasto

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

27311775

Tunnus

UHA2016-005513

Sivua muokattu

23.12.2016