Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,24.08.2015

GESCI-AKE-ohjelman jatkorahoitus

Kuvaus

GESCI on WSIS prosessissa YK:n ICT Task Forcen v. 2004 perustama kumppanuusjärjestö, joka edistää inklusiivisen osaamisyhteiskunnan kehittymistä kehitysmaissa, erityisesti Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa. Toiminnan tarkoituksena on kehitysmaiden hallitusten tukeminen YK:n kehitystavoitteiden saavuttamiseksi, opetuksen ja tiedon saatavuuden edistämiseksi kehitysmaissa tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. AKE - African Knowledge Exchange - hanke on alkanut vuonna 2007 ja on keskeinen osa GESCI:n strategiaa. Nykyisen muotoisena AKE on toiminut vuodesta 2012. 2015-2016 hanke kohdentuu digitaalisen median koulutuspilotin jatkokehittämiseen ja toteuttamiseen, laajempaa politiikkakeskustelua sekä käytännön kehittämistä tukevien tapahtumien järjestämiseen ja verkostojen kehittämiseen sekä AKE:a: tukevaan tutkimus-, selvitys- ja arviointitoimintaan.

Lisätietoa

www.gesci.org

Rahoituspäätös  24.08.2015

250 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 50%
  • Informaatio- ja viestintäteknologia 50%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • nuoret

Rahoituskanava

Global e-Schools and Communities Initiative

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

29892392

Tunnus

UHA2015-017238

Sivua muokattu

10.09.2015