Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,29.06.2015

YK; OHCHR; Ihmisoikeusindikaattorit välineenä vastuunalaisuuden vahvistamiselle kestävässä kehityksessä

Kuvaus

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto (OHCHR) on vuodesta 2004 lähtien kehittänyt indikaattoreita, joilla voidaan mitata ihmisoikeuksien täytäntöönpanoa. Ihmisoikeusindikaattoreilla on keskeinen merkitys kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisen arvioimisessa. Suomi tukee YK:n ihmisoikeusvaltuutetun työtä ihmisoikeusindikaattoreihin liittyvässä koulutuksessa ja teknisessä avussa. Suomen tuen avulla OHCHR järjestää asiantuntijaseminaarin ihmisoikeuksien huomioimisesta kestävän kehityksen indikaattoreissa, vahvistaa kumppanuuksia ihmisoikeuksien integroimiseksi indikaattoreiden kehittämiseen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä kehittää indikaattoreita yhdistymis- ja kokoontumisvapauteen liittyen. Tuettavan toiminnan tavoitteena on 1) ihmisoikeusindikaattoreiden valtavirtaistaminen Post-2015 kestävän kehityksen agendalle; 2) ihmisoikeuksien systemaattinen mittaaminen ja arviointi kansallisella tasolla vähintään kahdessa kehitysmaassa ; 3) hyvien käytänteiden jakaminen sekä kumppanuuksien rakentaminen kansallisten tilastoviranomaisten ja ihmisoikeustoimijoiden välillä; 4) yhdistymis- ja kokoontumisvapaudelle kehitetään uusia indikaattoreita. Suomen tuki OHCHR:lle kattaa kauden heinäkuu-joulukuu 2015. Tuen kokonaissumma on 145.975 euroa.

Rahoituspäätös  29.06.2015

145 975 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • lapset
  • vammaiset henkilöt
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

United Nations High Commissioner for Human Rights (extrabudgetary contributions only)

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

89892660

Tunnus

UHA2015-020879

Sivua muokattu

13.07.2015