Nuorisoryhmät poliittisen kansalaisuuden rakentajina Guatemalassa
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 20.08.2013

Nuorisoryhmät poliittisen kansalaisuuden rakentajina Guatemalassa

Kuvaus

Guatemalan väestöstä puolet on alle 20-vuotiaita ja yli 70% alle 30-vuotiaita. Sosiaaliset ongelmat kuten väkivalta, turvattomuus, korruptio ja rikoksista rankaisemattomuus, köyhyys ja peruspalvelujen heikko taso aiheuttavat vakavia haasteita tasapainoiselle aikuiseksi kasvamiselle. Lasten ja nuorten asiat eivät kuitenkaan ole päättäjien prioriteettilistalla: kuntien investoinnit lapsiin ja nuoriin ovat vähäisiä, eikä päätöksiä tehdä oikeusperustaisesti. Aikuiskeskeinen toimintakulttuuri estää nuoria saamasta ääntään kuuluville, vaikka päättäjillä on velvollisuus osallistaa ja kuulla sidosryhmiä julkishallinnon ohjelmia laadittaessa.Taksvärkki ry:n ja PAMIn kuudella paikkakunnalla (Malacatán, Coatepeque, Mazatenango, Zunilito, Puerto Barrios ja Morales) toteutettavan yhteistyöhankkeen tavoite on parantaa nuorten yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia ja lisätä heidän osallisuuttaan kuntatason päätöksenteossa, jotta he voivat edistää lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista omilla paikkakunnillaan. Hankkeen toteutus perustuu nuorten kouluttamiseen ja aktiivisiksi toimijoiksi ohjaamiseen sekä aikuisten kouluttamiseen nuorten kuulemisen ja osallistamisen merkityksestä. Hankkeella tuetaan nuorten järjestäytymis- ja osallistumisoikeutta, ja nuorten aloitteiden myötä oikeutta mm. koulutukseen, turvalliseen elinympäristöön ja terveydenhuoltoon. Hanke edistää lisäksi hyvää hallintoa ja aktiivista kansalaisuutta.Hankkeessa nuoria kasvatetaan siihen, että yhteiskunta on kaikkia kansalaisia varten ja että jokaisella on oikeus osallistua. Lisääntynyt tietoisuus omista vaikutusmahdollisuuksista vähentää eriarvoisuutta ja voimaannuttaa nuoria. Näin luodaan avointa ja ketään syrjimätöntä poliittista kulttuuria. Kouluttamalla nuoria, joilla on tietoa, taitoa ja halua vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin, hanke kasvattaa uutta, ihmisoikeuksiin arvonsa perustavien kansalaisten ja päättäjien sukupolvea.Hankkeen toiminnoilla syntyy kuudelle paikkakunnalle nuorisoliikkeet, jotka verkottuvat osaksi paikallista kansalaisyhteiskuntaa, toimivat yhteistyössä aikuisten kanssa ja aktivoivat lisää nuoria toimimaan lasten ja nuorten oikeuksien puolesta. Nuorisoliikkeet ja PAMI aktivoivat muun kansalaisyhteiskunnan mukaan kunnallisten lapsi- ja nuorisopoliittisten ohjelmien valmistelutyöhön, jotta lasten ja nuorten oikeudet saadaan viralliselle agendalle kuudessa guatemalalaisessa kunnassa.

Myönnöt

 • 2013: 152 677 €
 • 2014: 150 549 €
 • 2015: 159 352 €

Kohdemaa

Guatemala

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

 • Elämän perustaitojen opetus nuorisolle ja aikuisille 40%
 • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 40%
 • Ihmisoikeudet 20%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • lapset
 • nuoret
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

 • Taksvärkki ry
 • Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la Niñez y Adolescencia (PAMI)

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

34701703

Tunnus

UHA2012-002528

Sivua muokattu

20.08.2013