Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,20.04.2016

Ohjelman suunnittelu

Kuvaus

Kehitysyhteistyötä koskevassa maaohjelmassa Suomen ja Tansanian kahdenväliselle kehitysyhteistyölle on suunniteltu kaksi päätulosaluetta: 1) hyvä hallinto 2) työllistävä ja kestävä talouskasvu. Keskeiset yhteistyön muodot ovat ohjelma- ja projektituki. Suunnittelumäärärahalla pyritään parantamaan Suomen harjoittaman kehitysyhteistyön toimeenpanoa ja laatua. Määrärahalla katetaan Suomen ja Tansanian välisen kehitysyhteistyön valmisteluun,arviointiin ja seurantaan liittyviä kustannuksia, avunantajien yhteistyön edistämiseen sekä erillisiin selvityksiin, evaluointeihin, kokouksiin ja koulutuksiin liittyviä kustannuksia sekä rahoitetaan yhteistyöhön liittyviä matkoja ja vierailuja.

Rahoituspäätös  20.04.2016

300 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

28221702

Tunnus

UHA2016-002015

Sivua muokattu

25.04.2016