Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,08.06.2016

Valtionapu ihmisoikeuskoulutukselle

Kuvaus

Valtionavustuksella tuetaan noin kahdeksan kehitysmaista kotoisin olevan henkilön osallistumista Suomessa järjestettävään ihmisoikeuskoulutukseen. Koulutustoiminnan tulee tukea ihmisoikeusperustaisen kehityspolitiikan toimeenpanoa ja edistää ulkoasiainhallinnon ihmisoikeusstrategiaan kirjattuja kärkihankkeita ja läpileikkaavia tavoitteita. Valtionavusta ilmoitetaan ja hakemuksia käsitellään lain edellyttämällä tavalla. Kansalaisjärjestötyöntekijöiden, tutkijoiden, opettajien, virkamiesten ja juristien keskuudesta valituille osallistujille annetaan mahdollisuus syventää tietouttaan kansainvälisestä oikeudesta, erityisesti ihmisoikeuksista ja mekanismeista niiden täytäntöön panemiseksi ja suojelemiseksi. Valinnan suorittaa valtionapua saava yliopisto. Aiempina vuosina toteutetuille kursseille valitut henkilöt ovat olleet avainasemissa yliopistoissa, valtionhallinnossa ja kansalaisjärjestöissä. Osallistujat tulevat ODA-kelpoisista (OECD:n kehitysapukohdemaalista, ODA-DAC) maista Afrikasta, Latinalaisesta Amerikasta ja Aasiasta. Näin suurin hyöty koulutuksista kohdistuu suoraan laajennettuun ihmisryhmään kehitysyhteistyömaissa.

Rahoituspäätös  08.06.2016

44 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Institut för mänskliga rättigheter

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

89892237

Tunnus

UHA2016-002064

Sivua muokattu

10.06.2016