Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,19.12.2014

YK-järjestöjen yhteinen globaali perusturva-aloite

Kuvaus

YK-järjestöjen yhteinen Globaali Perusturva-aloite (One-UN Social Protection Floors Initiative) konkretisoi onnistuneesti tavoitetta "UN Delivering as One". YK-järjestöt edistävät koordinoidusti YK:n Ihmisoikeuksien julistukseen (Art. 22-27) kirjattua oikeutta sosiaaliturvaan ja peruspalveluihin. Tämä 350.000 euron esitys on 1 vuoden (4/15-->) lisämyöntö ILO:n kautta kanavoidulle hankkeelle, jolla Suomi kannustaa ja tukee YK-järjestöjen (ml. WB) maatoimistojen ja pääkonttoreiden sekä kehitysmaahallitusten, kehitysrahoittajien sekä alan keskeisten kansalaisjärjestöjen yhteistä suunnittelua ja tilastoinnin kehittämistä "Sosiaaliturvan yhteistyöjohtokunnan" (Social Protection Inter-Agency Cooperation Board, SPIAC-B) kautta, jossa Suomi on arvostettu jäsen. Suomen tuella on voitu toteuttaa useissa Aasian and Afrikan maissa laajasti osallistavia dialogiprosesseja ja asiantuntijaselvityksiä kansallisen sosiaaliturvastrategian laatimiseksi, sekä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden koordinaatiota. Jatkohanke kehittää, testaa ja dokumentoi YK-järjestöjen (ml. WB) ja hallitusten yhteisiä maatason arviointityökaluja (Inter-Agency Social Protection Assessments, ISPA). Tuloksena kehitysmaiden hallitukset saavat paremmin koordinoitua ja harmonisoitua tukea perusturvan ja sosiaaliturvajärjestelmiensä kehittämiseen. Kehityspäämääränä on eriarvoisuuden vähentyminen, kun haavoittuvat lapset, naiset ja miehet pystyvät perusturvan tuella hallitsemaan entistä paremmin elämänkaarensa eri vaiheisiin (esim. lapsuus, äitiys, sairaus, vanhuus, vammaisuus) liittyviä köyhtymisen riskejä.

Lisätietoa

www.social-protection.org

Rahoituspäätös  19.12.2014

350 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
 • Ympäristöapu
 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

 • Sosiaaliturva ja -palvelut 100%

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • lapset
 • nuoret
 • vanhukset
 • vammaiset henkilöt
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Kansainvälinen työjärjestö

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89859901

Tunnus

UHA2014-050360

Sivua muokattu

29.12.2015