Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,29.09.2016

International Trade Centre

Kuvaus

Kansainvälinen kauppakeskus (ITC: International Trade Centre) on YK:n kauppa ja kehitys -järjestön (UNCTAD) ja Maailman kauppajärjestö (WTO) yhteinen teknisen avun järjestö. ITC edistää kehitysmaiden integroitumista maailmantalouteen tarjoamalla teknistä apua ja koulutusta niiden kauppakapasiteetin vahvistamiseksi. Järjestö keskittyy kehitysmaiden yksityisen sektorin, etenkin pk-yritysten kehittämiseen. Valtaosa ITC:n tuesta suuntautuu Saharan etelänpuoleiseen Afrikkaan ja vähiten kehittyneisiin maihin. Järjestö edistää osallistavaa ja kestävää kehitystä kansainvälisen kaupan ja liiketoiminnan keinoja hyödyntäen. Suomi on ITC:n pitkäaikainen yhteistyökumppani. Järjestölle myönnettiin v. 2015 kahden miljoonan euron yleistuki, jolla mm. kehitettiin ITC:n markkinatietopalveluja (yli 500 000 käyttäjää); tuettiin 20 kehitysmaata kaupan menettelyjen helpottamisessa; ja vahvistettiin 16 kehitysmaan kauppa- ja investointiorganisaatiota. Kesäkuussa 2016 ITC järjesti yhdessä UM:n kanssa kansainvälisen Women in Business -foorumin Suomessa. Suomi myöntää 3,175 miljoonan euron yleistuen ITC:n teknisen avun ohjelmille vuosille 2016 ja 2017. Suomen tuessa painottuu neljä osa-aluetta: (i) pienten ja keskisuurten yritysten osallistuminen kv-arvoketjuihin ; (ii) kehitysmaiden kauppa- ja investointiorganisaatioiden vahvistaminen; (iii) kaupan menettelyjen helpottaminen;sekä (iv) naisyrittäjien toimintaedellytysten parantaminen.

Lisätietoa

www.intracen.org

Rahoituspäätös  29.09.2016

3 175 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Kaupan kehittäminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • nuoret

Rahoituskanava

Kv kauppakeskus

Ota yhteyttä

tuo-10

Rahoituskohteen numero

89800109

Tunnus

UHA2016-004220

Sivua muokattu

14.03.2017