Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,17.12.2013

Tuki Afganistanin riippumattomalle ihmisoikeuskomissiolle (AIHRC)

Kuvaus

Afganistanin riippumattoman ihmisoikeuskomission (Afghanistan Independent Human Rights Comission, AIHRC) toiminnan rahoittamisen jatkaminen vuosina 2014-16 vuositasolla 400 000 eurolla. AIHRC:n vuosibudjetti on kokonaisuudessaan noin 10 miljoonaa dollaria. AIHRC on Afganistanin tärkein ihmisoikeustoimija ja sen toiminta on perustuu Afganistanin perustuslakiin. Sen päätehtäviä ovat naisten ja lasten oikeuksien edistäminen, ihmisoikeuskoulutus, monitorointi ja selvitystyö, siirtymävaiheen oikeuskäytäntö sekä vammaisten oikeuksien edistäminen. AIHRC:n tehtävänä on tukea Afganistanin hallitusta neuvoa-antavana elimenä, pyrkimyksenään nostaa ihmisoikeuksia hallituksen päätöksenteossa. AIHRC antaa suoraa tukea ja neuvontaa kansalaisille, joiden ihmisoikeuksia on loukattu tai jotka ovat loukkauksille alttiita. Esimerkiksi ajanjaksolla maaliskuusta heinäkuuhun 2013 tehtiin 1525 ihmisoikeuksiin liittyvää valitusta AIHRC:n toimistoihin ympäri maata. Näistä 290 todettiin ihmisoikeusrikkomuksiksi, 60 ratkaistiin AIHRC:n oikeudellisen avun kautta, 451 vietiin asianmukaisiin oikeusistuimiin ja 462 tapausta AIHRC seuraa. Samana ajanjaksona AIHRC raportoi myös naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja on todennut sen kasvaneen.

Lisätietoa

http://www.aihrc.org.af/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös  17.12.2013

1 200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vanhukset
  • vammaiset henkilöt
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

62504401

Tunnus

UHA2013-006358

Sivua muokattu

30.12.2014