Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,24.11.2015

YK:n seksuaalisen väkivallan oikeusvaltiotiimin hanke Etelä-Sudanissa, vaihe II

Kuvaus

YK:n oikeusvaltiotiimi on asiantuntijaelin, joka tukee konflikteissa olevia ja niistä toipuvia valtioita seksuaaliseen väkivaltaan liittyvän rankaisemattomuuden ehkäisemisessä. Tiimin toiminta keskittyy erityisesti paikallisten instituutioiden tukemiseen ja se toimii yhteistyössä muiden YK-organisaatioiden kanssa. Tässä hankkeessa oikeusvaltiotiimi antaa teknistä apua Etelä-Sudanissa Sudanin kansan vapautusliikkeelle ja oppositioarmeijalle (Sudan People's Liberation Movement/Army in Opposition, SPLM/SPLA-IO) seksuaalisen väkivallan torjuntaan liittyvän toimintaohjelman täytäntöönpanemiseksi. SPLM/SPLA-IO:n puheenjohtaja allekirjoitti joulukuussa 2014 YK:n erityisedustajan kehotuksesta yksipuolisen julkilausuman, jossa tämä sitoutui toimenpiteisiin seksuaalisen väkivallan torjumiseksi liikkeen ja armeijan toiminnassa sekä pyysi YK:ltä apua julkilausuman täytäntöönpanemiseksi. YK:n oikeusvaltiotiimi on jo aiemmin käynnistänyt Suomen rahoituksella hankkeen, jossa tuetaan Etelä-Sudanin hallituksen kapasiteettia seksuaalisen väkivallan ehkäisemiseksi, kansallisten instituutioiden vahvistamiseksi ja seksuaalisen väkivallan uhrien auttamiseksi. Tässä jatkohankkeessa vastaavanlaista teknistä apua annetaan SPLM/SPLA-IO:lle. Ongelmien kokonaisvaltaisen ratkaisemisen kannalta on tärkeää tehdä yhteistyötä konfliktin eri osapuolten kanssa. Toimenpiteisiin kuuluu mm. työpajojen ja koulutusten järjestämistä, sotilasohjeiden laatimista ja tiedon levittämistä SPLM/SPLA-IO:n keskuudessa sekä erityisen sotilasoikeudellisen tutkintaelimen perustamista. Suomen rahoitus kohdistuu erityisesti rankaisemattomuuden vastaista työtä edistäviin toimenpiteisiin, ei sotilaiden kouluttamiseen. Hanke tukee Suomen kehitys- ja ihmisoikeuspoliittisia painopisteitä, sillä siinä tuetaan oikeusvaltiokehitystä, vastustetaan rankaisemattomuutta sekä ehkäistään eriarvoisuutta ja sukupuolten välistä epätasa-arvoa. Etelä-Sudan on hauras valtio, jossa seksuaalinen väkivalta on vakava ihmisoikeuspoliittinen ongelma ja uhka yhteiskunnan vakaudelle. Hanke kestää vuoden 2016 loppuun asti, ja Suomi rahoittaa sitä 150 000 eurolla.

Rahoituspäätös  24.11.2015

150 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Lain ja oikeuden kehittäminen 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

oik-10

Rahoituskohteen numero

27900012

Tunnus

UHA2015-024825

Sivua muokattu

01.12.2015