Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,28.11.2016

UNMAS/Humanitaarinen miinatoiminta Afganistanissa

Kuvaus

UNMAS:n 12 kuukauden hanke rakentaa Suomen pitkäaikaiselle Afganistanin miinaohjelman (MAPA) tuelle. Suomen lisärahoituksella varmistetaan Afganistanin kansallisen miinatoimintaohjelman koordinaatiovastuun kestävä, täysimääräinen siirto Afganistanin viranomaisille. UNMAS:n tukema Afganistanin Miinatoimintakeskus vastaa MAPA:n toimeenpanosta. Hankkeella rahoitetaan Afganistanin miinatoimintakeskuksen ydintoimintoja: hallinnon kapasiteetin kehitystä, projektisuunnittelua ja priorisointia, laadunhallintaa, tiedonhallintaa ja resurssien käyttöönottoa miinatoiminnassa kokonaisvaltaisesti ml. manuaalinen ja mekaaninen räjähteiden raivaus, miinariskien koulutus ja uhrien avustaminen. UNMACA tukee myös Afganistanin hallinnon miinatyön koordinaatio-osastoa kansallisen miinatoiminnan strategian kehittämisessä ja toimeenpanossa. Hankkeen tavoitteena on 1) vähentää miinojen ja räjähteiden yksilöihin kohdistuvia riskejä sekä sosio-ekonomisia vaikutuksia, 2) osaltaan tukea miinojen uhreille annettavaa kokonaisvaltaista tukea, 3) tehostaa miinatoiminnan vastuun siirtoa kansallisille toimijoille, 4) tukea miinatoiminnan integrointia osaksi kansallisia ja monenkeskisiä instrumentteja ja ohjelmia sekä 5) parantaa sukupuolinäkökulmien valtavirtaistamista miinatoimintaan. Hankkeen hyödynsaajana on erityisesti Afganistanin hallinto. Suomi tukee UNMAS:n hanketta 0,5 miljoonalla eurolla vuonna 2017.

Rahoituspäätös  28.11.2016

500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Maamiinojen raivaus 100%

Erityinen kohderyhmä

  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

YK:n miinojenvastainen toiminta

Ota yhteyttä

pol-20

Rahoituskohteen numero

62507363

Tunnus

UHA2016-005117

Sivua muokattu

23.12.2016