Alkuperäiskansojen oikeudet ja kulttuuri adivasien metsäyhteisöissä
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 08.08.2013

Alkuperäiskansojen oikeudet ja kulttuuri adivasien metsäyhteisöissä

Kuvaus

Intian uusi heimojen metsäoikeus tunnustaa ensi kertaa metsäyhteisöjen oikeuden asua ja elää metsissä ja osallistua kestävään metsäelämäänsä koskevien perinteisen oikeuksiensa määrittämiseen. Hanke tukee tätä toimintaa. Uuden lain toimeenpano on jäänyt vajavaiseksi. Hanke yrittää edesauttaa metsäyhteisöjä pitämään kiinni heille kuuluvista oikeuksista. Se tukee adivasien mahdollisuuksia suojata ja vahvistaa oikeuksiaan pitää metsää asuinsijanaan, elinehtonaan ja ympäristönään sekä valvoa että nämä oikeudet toteutuvat uuden lain mukaisesti. Adivasi-alkuperäiskansojen metsäyhteisöt ja niiden kestävä metsäelämä Intiassa ovat vaarassa tulla syrjäytetyksi ympäristöllisesti kestämättömien kaupallis-teollisten hankkeiden vuoksi. Uuden metsäoikeuslain täytäntöönpano on jäänyt vajavaiseksi ja nyt tarvitaan julkista kampanjointia varmistamaan oikeuksien toteutuminen niiden ryhmien osalta joita asia kaikkein eniten koskee. JATKOHANKE 2013: (ks. alla)

Myönnöt

  • 2013: 33 231 €

Kohdemaa

Intia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Biodiversiteetin vaalinta

Toimiala

  • Ympäristökasvatus ja -koulutus 30%
  • Ihmisoikeudet 70%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Emmaus Aurinkotehdas ry, EMAUR

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

64516201

Tunnus

UHA2012-002921

Sivua muokattu

08.08.2013