Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,07.05.2015

OHCHR; Ulkoasiainhallinnon ihmisoikeusstrategian kärkihankkeiden edistäminen; naisten oikeudet ja sukupuolten välinen tasa-arvo;

Kuvaus

Valtioneuvoston kehityspoliittisen selonteon, valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisen selonteon sekä ulkoasiainhallinnon ihmisoikeusstrategian ja sen toimintaohjelman ja ulkoasiainhallinnon YK-strategian prioriteettien mukaisesti esitetään tuettavaksi YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) Itä-Afrikan (Addis Abeba) alueelliseen toimistoon perustettavan genderneuvonantajan tehtävän työn tukemista. 453.700 euron hanke on kaksivuotinen (1.10.2015-30.9.2017). Genderneuvonantajan työ tulee keskittymään Djiboutiin ja Etiopiaan sekä yhteistyöhön AU:n, Afrikan talouskomission ja alueellisten talousyhteisöjen kuten Afrikan sarven alueellinen yhteistyöjärjestö IGAD:n (Inter-Governmental Authority on Development) ja Itä-Afrikan yhteisön (East African Community) kanssa. OHCHR:n Itä-Afrikan alueellinen toimisto tukee myös YK:n läsnäoloa Eritreassa, Keniassa, Somaliassa, Etelä-Sudanissa, Sudanissa, Tansaniassa ja Ugandassa. Genderneuvonantajan työ keskittyisi ensisijaisesti kolmen temaattisen prioriteetin toteuttamiseen, jotka pohjautuvat OHCHR:n toimintasuunnitelman (Management Plan) 2014-2017. Prioriteetit ovat 1) kansainvälisten ihmisoikeusmekanismien, erityisesti ihmisoikeussopimusten, vaikuttavuuden vahvistaminen; 2) ihmisoikeuksien integrointi kehitykseen ja taloussektorille; 3) ihmisoikeusloukkausten ennakointi ja ihmisoikeuksien suojelu konflikteissa sekä väkivaltaisissa ja turvattomissa tilanteissa.

Rahoituspäätös  07.05.2015

453 700 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • vammaiset henkilöt
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

United Nations High Commissioner for Human Rights (extrabudgetary contributions only)

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

89892284

Tunnus

UHA2014-014235

Sivua muokattu

02.06.2015