Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,12.12.2013

UNODC, alueellinen huumeidenvastainen ohjelma 2011-2014, Afganistan ja naapurimaat

Kuvaus

Suomi tukee UNODC:n alueellista huumeidenvastaista ohjelmaa (Regional Programme for Promoting Counter Narcotics Efforts in Afghanistan and Neighbouring Countries 2011-2014) joka edistää Afganistanin ja sen naapurimaiden (Iran, Kazakstan, Kirgisia, Pakistan, Tadžikistan, Turkmenistan ja Uzbekistan) kykyä yhdessä torjua huumeista ja siihen liityvästä rikollisuudesta johtuvaa epävakauttavaa vaikutusta. Hankkeella edistetään uusien lähestymistapojen rakentamista, vahvistetaan olemassa olevia ratkaisumalleja ja lisätään alueen toimijoiden kapasiteettia toimia tehokkaammin huumeita ja huumekauppaa vastaan. Huumekaupan globaali luonne tuo monia kerrannaisvaikutuksia paitsi alueen maille myös koko kansainväliselle yhteisölle, Suomi mukaanlukien. Rajat ylittävän huumekaupan torjunta edellyttää koordinoituja alueellisia ja kansainvälisiä toimia, mikä on todettu YK:n päätöslauselmissa ja kansainvälisissä konferensseissa. UNODC:n hanke tehostaa alueen maiden ja toimijoiden yhteistyötä yhteisen huumeongelman ratkaisemisessa. Huumeidenvastainen toiminta ei ole erillinen kysymys, vaan se liittyy myös laajempiin kehityskysymyksiin, turvallisuuden ja vakauden lisäämiseen ja hyvän hallinnon vahvistamiseen ja talouskasvun mahdollistamiseen Afganistanissa ja laajemmin alueella. Hankkeen edunsaajina ovat paitsi alueen valtioiden asukkaat, myös laajempi kansainvälinen yhteisö. Hankkeessa otetaan huomioon haavoittuvien ryhmien (kuten naiset, nuoret, pakolaiset ja vangit) tarpeet.

Lisätietoa

www.unodc.org

Rahoituspäätös  12.12.2013

1 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Huumevalvonta ja -valistus 90%
  • HIV/AIDS, yhteiskunnalliset vaikutukset 10%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

YK:n huume- ja rikostoimisto

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

68800002

Tunnus

UHA2013-006784

Sivua muokattu

30.12.2014