Pelastakaa Lapset, Lapsen oikeuksien suojelu ja edistäminen
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 14.03.2017

Pelastakaa Lapset, Lapsen oikeuksien suojelu ja edistäminen

Kuvaus

Pelastakaa Lasten hankeen kokonaistavoitteena on varmistaa Intian Telanganan osavaltiossa maansisäisille pakolaislapsille sekä heidän perheilleen turvaa ja paremmat tulevaisuudennäkymät. Pitkällä aikavälillä luodaan samalla perustaa maansisäisten pakolaisten oikeuksien parantamiselle hankealueella. Erityisenä tavoitteena on, että 50 prosenttia maansisäisistä pakolaislapsista saa suojelua ja heidän erityistarpeensa otetaan huomioon pakolaisasutuksissa. Lisäksi tavoitteena on, että 50 prosentilla perheistä on pääsy valtion terveys-, ravitsemus-, toimeentulo- ja sosiaaliturvapalveluiden piiriin. Hankkeen keskeisinä toimintoina koulutetaan yhteisöjä ja lasten huoltajia lastenhoidosta. Lisäksi edistetään lasten kuulemista ja osallistumista heitä koskevassa päätöksenteossa lapsiryhmien toiminnan vahvistamisen kautta. Hankkeen myötä perustetaan lapsiystävällisiä oppimistiloja ja järjestetään lapsille mahdollisuuksia esiopetukseen. Julkishallinnon päätöksentekijöitä koulutetaan lasten suojelusta ja oikeuksista. Tämän lisäksi luodaan foorumi, joka mahdollistaa keskeisten virastojen, julkishallinnon vastuunkantajien sekä kansalaisyhteiskunnan yhteistoiminnan, jotta maansisäisiin pakolaisiin liittyvät kysymykset otettaisiin paremmin huomioon. Vaikuttamistyön avulla hanke pyrkii parantamaan maansisäisten pakolaisten osallistumista päätöksentekoon ja lisäämään tiedotusvälineiden huomiota heitä koskeviin kysymyksiin. Lisäksi lapset saavat valmennusta viestintätaidoista. Vuosittaisten lasten ja median välisten tapaamisten ja kuulemisten tavoitteena on nostaa suojeluun liittyviä asioita eri medioiden kautta yleisempään tietoisuuteen. Kolmivuotinen hanke toteutetaan 50 pakolaisasutuksessa Warangalin piirikunnassa, Telanganan osavaltiossa. Hankkeen ensisijaisina hyödynsaajina ovat Chattisgarhin osavaltiosta Telanganaan siirtymään joutuneet lapset sekä heidän perheensä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Intian Pelastakaa Lasten sekä paikallisen kumppanin, MARI:n kanssa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 526,315 euroa ja se toteutetaan Euroopan unionin ja ulkoministeriön tuella.

Rahoituspäätös  14.03.2017

13 157 €

Myönnöt

  • 2017: 13 157 €

Kohdemaa

Intia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sosiaaliturva ja -palvelut 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

Pelastakaa Lapset ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

64516764

Tunnus

UHA2017-001086

Sivua muokattu

14.06.2017