Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,28.12.2012

Eteläisen Afrikan Biotiedeverkosto SANBio:n tukihanke BioFISA - vaihe II

Kuvaus

Etelä-Afrikasta käsin toimivan NEPAD:in (New Partnership for Africa’s Development) piiriin kuuluva African Biosciences Initiative (ABI) on Afrikan mantereen laajuinen aloite, jota toteutetaan neljän alueellisen verkoston kautta. ABI tähtää Afrikan biotieteiden tutkimus-, kehitys ja innovaatiokapasiteetin vahvistamiseen erityisesti terveyden ja maatalouden sovellusalueilla. Suomi ja Etelä-Afrikka ovat vuosina 2009-2012 tukeneet eteläisen Afrikan ABI-verkoston pystyttämistä ja vahvistamista BioFISA-hankkeen kautta. Hankkeen II-vaihe vuosina 2013-2016 keskittyy erityisesti laajentamaan SANBio:n verkostotoimintaa ja juurruttamaan osaamista sen kestävyyden varmistamiseksi. Sen kokonaisvolyymi tulee olemaan 11,6 miljoonaa euroa.

Rahoituspäätös  28.12.2012

6 200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Kaupan kehittäminen
 • Ympäristöapu
 • Biodiversiteetin vaalinta
 • Ilmastonmuutoksen hillintä
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo
 • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

 • Tutkimuslaitokset ja tieteelliset instituutiot 60%
 • Teknologinen tutkimus- ja kehitystyö 20%
 • Maatalouden kehittäminen 20%

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • nuoret

Rahoituskanava

 • Yliopisto, tutkimuslaitos tai asiantuntijaryhmä
 • Kehitysmaan julkinen sektori
 • New Partnership for Africa's Development

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

28922101

Tunnus

UHA2012-005167

Sivua muokattu

15.08.2013