Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,08.10.2015

Hanketuki liesialoitteelle (Global Alliance for Clean Cookstoves)

Kuvaus

Suomi liittyi vuonna 2011 globaaliin Global Alliance for Clean Cookstoves -aloitteeseen. UN Foundationin vetämän aloitteen tavoitteena on saada 100 miljoonaa kotia käyttämään puhtaita ja tehokkaita liesiä vuoteen 2020 mennessä. Kyseessä on laaja avunantajia, elinkeinoelämää ja kansalaistoimijoita yhdistävä ohjelma, jonka tuolloinen ulkoministeri Clinton lanseerasi YK:n yleiskokouksessa 2010. Se tähtää naisten ja lasten elinolosuhteiden ja terveyden parantamiseen, sekä ilmastonmuutoksen hillintään luomalla globaalit markkinat puhtaille kotitalouksien ruuanlaittoratkaisuille. Aloite pyrkii kasvattamaan puhtaiden polttoaineiden kysyntää, vahvistamaan niiden tarjontaa ja parantamaan toimintaympäristöä. Suomi on antanut tukea Allianssin sihteeristölle sekä yhteistyöhön Latinalaisessa Amerikassa Andien alueelle vuosina 2011-2014 yhteensä 1,5 milj. euroa. Nyt myönnettävällä tuella keskitytään myös muihin kehitysmaihin. Kaksi vuotta kestävän Suomen tukeman hankkeen päävaikuttamistavoitteet ovat parantuneet terveys- ja ympäristövaikutukset koko polttoainearvoketjussa, tasa-arvonäkökulman edistäminen, puhtaiden polttoaineiden tarjonnan lisääminen, ja puhtaiden liesien ja polttoaineiden tunnustaminen tärkeiksi terveyteen, ympäristöön ja tasa-arvoon liittyviksi globaaliasioiksi. Ensisijassa hyödynsaajia ovat kehitysmaiden naiset. Suomen tuella järjestetään mm. koulutusta, työpajoja, investointianalyysejä ja annetaan tukea katalyyttisiksi katsotuille yrityksille.

Lisätietoa

http://cleancookstoves.org/home/index.html(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös  08.10.2015

1 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Energiapolitiikka ja -hallinto 50%
  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 22%
  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 28%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset

Rahoituskanava

UN Foundation

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89892636

Tunnus

UHA2015-018098

Sivua muokattu

23.11.2015