Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,14.12.2015

UNICEF - vesihuollon ja sanitaation jälleenrakennushanke

Kuvaus

Nepalissa 25.4.2015 sattuneella (7,8 Richterin asteikolla) maanjäristyksellä oli suuret vaikutukset ihmisten elämään ja omaisuuteen, mukaan lukien vesi- ja sanitaatioinfrastruktuuriin. Maanjäristystuhoilla on negatiivinen vaikutus myös Nepalin pyrkimyksille saavuttaa vuosituhattavoitteet veden ja sanitaation osalta. UNICEF:n vesihuollon ja sanitaation jälleenrakennushanke tukee vesi- ja sanitaatiosektorin jälleenrakennusta siten, että erityistä huomioita kiinnitetään katastrofivalmiuden kehittämiseen. Hankkeen tulokset liittyvät katastrofi- ja ilmastonmuutosuhkien vähentämiseen tähtäävien linjausten valmisteluun ja käyttöönottoon, katastrofiuhkiin valmistautumiseen ja niiden hoitamiseen liittyvään kapasiteetinvahvistamiseen sekä maanjäristyksen tuhoamien vesihuoltojärjestelmien uudelleenrakentamiseen. Hankkeen puitteissa korjattavat vesihuoltojärjestelmät tulevat palvelemaan ainakin 33 000 ihmistä ja koulujen vesi- ja sanitaatiojärjestelmien korjauksista tulee hyötymään ainakin 20 000 lasta. Suomi tukee ohjelmaa 1 miljoonalla eurolla vuonna 2016.

Lisätietoa

www.unicef.org/nepal

Rahoituspäätös  14.12.2015

1 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Perus vesihuolto ja sanitaatio 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

YK:n lastenrahasto

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

66014250

Tunnus

UHA2015-024774

Sivua muokattu

21.12.2015