Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,27.11.2014

Kulttuuri- ja media-alan yhteistyömuoto; v. 2014 II hakukierros

Kuvaus

Kehitysyhteistyövaroin toteutettavilla kulttuurihankkeilla edistetään kehityspoliittisen ohjelman mukaisia yleisiä tavoitteita. Kulttuuriyhteistyöhankkeilla täydennetään Suomen kehitysavun keinovalikoimaa ja pyritään laajentamaan ja monipuolistamaan sen vaikutusaluetta. Kulttuurivaihdon tavoitteena on edistää kehitysmaiden ja Suomen kulttuurityöntekijöiden yhteistyötä sekä tukea kehitysmaiden kulttuuria ja kulttuuri-identiteettiä. Kulttuurialan toimijoiden välisellä yhteistyöllä,, koulutuksella ja valistuksella luodaan mahdollisuuksia ruohonjuuritason toimijoiden taloudellisten ja ammatillisten valmiuksien parantamiseen, sosiaaliseen kehitykseen ja parempaan toimeentuloon. Vuoden 2014 toisen hakukierroksen hankkeita valittaessa otetaan huomioon eri kulttuurialojen ja maanosien tasapuolisuus sekä hankkeen ero muihin yhteistyömuotoihin ja tukiin. Kulttuuriyhteistyössä tavoitteena on tukea kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä ja köyhyyden vähentämistä.

Rahoituspäätös  27.11.2014

158 247 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Kulttuuri ja virkistys 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • lapset
  • nuoret
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

vie-40

Rahoituskohteen numero

89838101

Tunnus

UHA2014-048552

Sivua muokattu

10.12.2014