Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,07.12.2015

Korkeakouluohjelma HEI ICI

Kuvaus

Ohjelman tavoitteena on vahvistaa korkeakouluja kehittämällä niiden hallinto-, tieteenalakohtaista, metodologista ja pedagogista kapasiteettia, laatua ja toimintakykyä sekä tutkimusympäristöä. Tavoitteena on myös lisätä tarjontaa ja tiedon ja koulutuksen saavutettavuutta. Suomalaiset ja kumppanimaiden korkeakoulut voivat yhdessä hakea rahoitusta opetusohjelmien, opetusmenetelmien ja laadunseurantamekanismien kehittämiseen, opetustarjonnan ja tiedon saavutettavuuden lisäämiseen, tieteenalakohtaiseen vertaisoppimiseen ja asiantuntijuuden kasvattamiseen, hallinto- ja johtajuusrakenteiden sekä korkeakoulujen yhteiskunnallisen roolin vahvistamiseen kumppanimaissa. Tavoitteena on myös vahvistaa kumppanimaiden korkeakoulujen toiminnallista kapasiteettia ja lisätä laadukasta koulutusta, jotta korkeakoulut voivat paremmin vastata opiskelijoiden määrän kasvusta johtuvaan kysyntään ja tarpeeseen. Ohjelman välittömiä hyödynsaajia ovat sekä korkeakoulujen henkilökunta että oppilaat.

Rahoituspäätös  07.12.2015

10 500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Korkeakouluopetus 100%

Erityinen kohderyhmä

  • nuoret

Rahoituskanava

Yliopisto, tutkimuslaitos tai asiantuntijaryhmä

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89892624

Tunnus

UHA2015-015832

Sivua muokattu

11.12.2015