Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,06.08.2014

Minority Rights Group International (MRG)/ Syrjittyjen vähemmistöjen ja alkuperäiskansojen osallisuuden lisääminen 2014-2016

Kuvaus

Minority Rights Group International (MRG):n nykyinen strategia keskittyy vastaamaan vähemmistöihin ja alkuperäiskansoihin kohdistuvaan syrjintään ja varmistamaan, että he hyötyvät tasa-arvoisesti kehityksestä; uhattujen yhteisöjen ja vainottujen ryhmien suojeleminen; ja vahvistaen vähemmistöjen ja alkuperäiskansojen mahdollisuutta ilmaista mielipiteensä. Kyseinen ohjelma tähtää varmistamaan marginalisoituneiden vähemmistöjen ja alkuperäiskansojen sisällyttämisen kehitykseen ja edistämään heidän täysivaltaista osallistumistaan heitä itseään koskevaan päätöksentekoon. Ohjelmaa yhdistää kapasiteetin vahvistamisen ja teknisen tuen tehokkaalla mediatyöllä ja asianajolla vähemmistöjä uhkaavissa tilanteissa vähemmistö- ja alkuperäiskansojen asiaa ajaville henkilöille. Ohjelmalla halutaan myös vaikuttaa vähemmistöjen ja alkuperäiskansojen vaikuttaminen post-2015 tavoiteohjelman laatimisessa. Ohjelma sisältää neljä osaa: 1) Vähemmistöjen oikeuksien vaikuttamistyön vahvistaminen Afrikassa Vähemmistöoikeusaktivistien kouluttaminen omista oikeuksistaan ja miten he voivat parhaiten vaatia niiden toteuttamista, tarjota tukea järjestöjen vahvistamiseen ja niiden toiminnan tehostamiseen, tukea aktivisteja nostamaan kanteita tapahtuneista vähemmistöoikeuksien rikkomuksista, tukea vähemmistönaisia nostamaan keskusteluun moniperustaiseen syrjintään liittyviä ongelmia. 2) Tietoisuuden lisääminen ja mediatyö kehitysmaissa: Vähemmistöjen sisällyttäminen post-2015 tavoiteohjelmaan Varmistaa, että marginalisoituneet vähemmistöyhteisöt saavat äänensä kuuluviin maailmanlaajuisesti nostaakseen heitä koskevia asiakohtia keskusteluun, sekä heidän oikeudenmukainen sisällyttäminen post-2015 tavoiteohjelmaan. 3) Ihmisoikeuksien edistäminen konfliktitilanteissa Tulla väliin tilanteissa, joissa konfliktit asettavat vähemmistöyhteisöt vaaraan, antaa heille välineitä ja tarvittavat taidot kerätä ja raportoida todistusaineistoa tapahtuneista loukkauksista, lisätä tietoisuutta kansanmurhan ja joukkoteloitusten riskistä, edistää uudenlaisia ja ketään syrjimättömiä lähestymistapoja konfliktien sovitteluun. 4) Kansalaisjärjestötoiminnan vahvistaminen EU:n itäisen kumppanuuden alueella Tämä ohjelma pyrkii, EU:n vaikutusvaltaa hyväksikäyttäen, parantamaan vähemmistöoikeuksien toteutumista Armeniassa, Azerbaidžanissa, Georgiassa, Moldovassa, Ukrainassa ja Valko-Venäjällä.

Rahoituspäätös  06.08.2014

1 050 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Muu INGO

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

89892459

Tunnus

UHA2014-012588

Sivua muokattu

27.08.2014