Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,07.04.2016

Presidentti Halosen kehityspoliittisiin tehtäviin, ml. korkean tason ICPD-työryhmän rinnakkaispuheenjohtajuuteen, liittyvä tuki

Kuvaus

Presidentti Halosella on lukuisia kehityspoliittisia tehtäviä, kuten mm. vararinnakkaispuheenjohtajuus YK:n pääsihteerin Every Women Every Child -aloitteen neuvoantavassa ryhmässä, jäsenyys Sustainable Development Solutions Networkin Leardership Councilissa, jäsenyys Global Leaders Council for Reproductive Healthissa, jäsenyys Maailmanpankin World Development Report 2017 Advisory Boardissa ja Earth Day Networkin kansainvälisessä neuvoantavassa ryhmässä ja rinnakkaispuheenjohtajuus korkean tason ICPD-työryhmässä. Halonen on YK:n nimeämä Drylands Ambassador sekä Global Champion for Disaster Risk Reduction. Lisäksi hänellä on kansainvälisiä puhetilaisuuksia liittyen mm. entiseen tehtäväänsä YK:n pääsihteerin kestävän kehityksen paneelin rinnakkaispuheenjohtajana. Esityksiä uusista tehtävistä sekä puhe- ja osallistumispyyntöjä tulee jatkuvasti lisää. Presidentti Haloselle on osoitettu UM:stä (KEO-40) virkamiesapua tehtäviensä hoitamisessa. Esitetty hanketuki (40 000 euroa) kohdistuu kehityspoliittisten tehtävien hoitamiseen. Hankerahoituksesta on tarkoitus kattaa presidentin ja hänelle osoitetun virkamiehen matkakuluja siltä osin, kun niitä ei saada katettua kutsuvien tahojen toimesta, sekä muita mahdollisia vaikuttamistoimintaan liittyviä kuluja kun ne ovat ODA-kelpoisia. Tämä hanke mahdollistaa kehityspoliittisen vaikuttamisen korkealla tasolla Suomen kehityspoliittisen selonteon mukaisten tavoitteiden edistämiseksi, erityisesti ilmastonmuutoksen, naisten ja tyttöjen aseman edistämisen, seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien sekä yleisesti kestävän kehityksen osalta.

Rahoituspäätös  07.04.2016

40 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Lisääntymis- ja lapsiterveys

Toimiala

  • Hallintokulut 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

89892105

Tunnus

UHA2016-001536

Sivua muokattu

25.04.2016