Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,21.08.2015

Tuki kansalaisyhteiskunnalle Mosambikissa

Kuvaus

Suomen Mosambikin hyvä hallinto-ohjelman Kansalaisyhteiskunta -tuen, joka kanavoidaan MASCin kautta (Mecanismo de Apio de Sociedade Civil), tavoitteena on tukea kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kapasiteettia, vaikuttamistyötä ja MASC-tukimekanismin vahvistamista Mosambikissa. MASC:n päätavoite on uskottava, läpinäkyvä ja aktiivinen kansalaisyhteiskunta, joka vahvistaa demokratiaa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. MASCin strategian tavoitteena on 1) vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimijoiden uskottavuutta ja läpinäkyvyyttä, 2) voimaannuttaa kansalaisyhteiskunta antamaan panoksenssa yhteiskunnan demokratisaatioon ja yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen ja 3) varmistaa uskottava, kestävä ja tehokas MASC. MASC tukee kansalaisyhteiskunnan toimijoiden hallinnollista kapasiteettia, vaikuttamistyötä ja verkostoitumista. MASC tekee vuosittain osallistavan poliittistaloudellisen analyysin kansallisella ja paikallisella tasolla. Suomen tuki MASCille vuosina 2015-2018 on 750 000 euroa vuotta kohden eli yhteensä 3 milj. euroa.

Rahoituspäätös  21.08.2015

3 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • nuoret

Rahoituskanava

Kolmannen maan julkinen sektori (delegoitu yhteistyö)

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

25916429

Tunnus

UHA2015-011039

Sivua muokattu

11.09.2015