Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,06.08.2014

World Young Women's Christian Association (World YWCA)/ Naisten taloudellinen voimauttaminen ja oikeuksiin pääsy

Kuvaus

World Young Women’s Christian Association (World YWCA) on maailmanlaajuinen naisverkosto, joka johtaa sosiaalista ja taloudellista muutosta yli 120 maassa ympäri maailman. World YWCA edistää rauhaa, oikeudenmukaisuutta, ihmisoikeuksia ja ympäristönsuojelua, järjestö on myös ollut yli vuosisadan ajan naisten asemaa parantava toimija. World YWCA:n ohjelma Naisten taloudellinen ja oikeudellinen voimaannuttaminen konlikti ja konfliktinjälkeisillä alueilla. Ohjelma tarjoaa naisille ja tytöille World YWCA:n valitsemissa konflikti ja konfliktinjälkeisissä maissa yleispätevää neuvonantoa ja kapasiteetin vahvistamista seuraavin tavoitteisiin: 1) Köyhyyden vähentäminen naisten ja tyttöjen taloudellisen voimaannuttamisen keinoin, tarjoamalla heille välttämättömät taidot työllistymiseen 2) Mahdollistaa voimaannutettujen naisten ja nuorten naisten täysivaltainen osallistuminen heidän hallitustensa rauhanrakennukseen, jälleenrakennukseen ja kehitysprosesseihin kaikilla päätöksentekotasoilla 3) mahdollistaa voimaannutettujen naisten ja nuorten naisten mahdollisuutta edistää taloudellista oikeudenmukaisuutta, voimavarojen tasa-arvoista jakaantumista ja naisten oikeuksien toteutumista kansallisella ja kansainvälisellä tasolla World YWCA:n lähtökohtana on, että naisten asemaa vahvistamalla voidaan edistää talouskehitystä ja hyvinvoinnin lisääntymistä kaikille yhteiskunnan jäsenille.

Rahoituspäätös  06.08.2014

874 952 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • nuoret

Rahoituskanava

Muu INGO

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

89892454

Tunnus

UHA2014-012536

Sivua muokattu

27.08.2014