Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,24.02.2015

Kehitysyhteistyö Mazar-e-Sharifissa

Kuvaus

Suomi on tukenut kehitystä Pohjois-Afganistanissa vuodesta 2008. Pohjois-Afganistanissa toteutettavilla kehitysyhteistyöhankkeilla toteutetaan valtioneuvoston selonteon (12.12.2011) linjausta, jonka mukaan noin neljännes Suomen Afganistaniin osoittamasta kehitysavusta kohdistetaan maan pohjoisosaan, jossa Suomi on osallistunut sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon ja siviilikriisinhallintaan. Suomen tukemissa hankkeissa läpileikkaavana teemana ovat tasa-arvon ja ihmisoikeuksien vahvistaminen. Tässä esityksessä erityispainotuksena ovat tyttöjen ja vammaisten lasten koulunkäynti, naisten oikeudet ja oikeusvaltiokehitys. Tällä hankepaketilla kanavoidaan tukea seuraaville hankkeille: - UNICEF:n WASH-ohjelma (500 000 euroa): hanke parantaa vesihuolto- ja sanitaatiotilannetta sekä lisää hygieniatietoisuutta Afganistanin pohjoisosan kouluissa. Hankkeella parannetaan lasten ja erityisesti tyttöjen koulunkäyntimahdollisuuksia ja hygienian tasoa. - UNDP:n Afghan Subnational Governance Programme (1 miljoonaa euroa): vahvistaa provinssi-, alue- ja kuntatason hallintokapasiteettia. Hallinnon läpinäkyvyys ja kansalaisten osallistamisvaatimukset on huomioitu hankkeessa . Ohjelma edistää kestävää kehitystä ja on välttämätöntä oikeusvaltiokehityksen vahvistamiseksi. - Ruotsin Afganistan-komitean toteuttama hanke Inclusive Education in Rural Communities (400 000 euroa): tavoitteena on parantaa peruskoulutusmahdollisuuksia Pohjois-Afganistanin maaseudulla. Hankkeella edistetään lasten koulutuksen kattavuutta siten, että erityisryhmiin kuuluvat lapset, tytöt sekä erityyppisistä kehitysvammoista ja invaliditeeteista kärsivät lapset ovat yhä laajemmin perusopetuksen piirissä. - GIZ:n (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) oikeusvaltiohanke Improving Justice for Women (500 000 euroa): parantaa naisten oikeuksia ja osallistumista oikeussektorilla, sekä vahvistaa oikeusvaltiokehitystä ja naisten tietämystä laillisista perusoikeuksistaan. - AAN:n (Afghanistan Analysts Network) tavoitteena on kehittää Afganistanin omaa kapasiteettia tuottaa relevanttia tutkimustietoa. Suomen 200 000 euron tuella järjestö jatkaa konfliktiherkän, ihmisoikeusperustaisen tutkimuksen ja Afganistanin tulevaisuuden, päätöksenteon ja kansainvälisen yhteisön toimien suunnittelun kannalta keskeisien analyysien tuottamista.

Rahoituspäätös  24.02.2015

2 650 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

 • Perus vesihuolto ja sanitaatio 25%
 • Desentralisaatio ja tuki maansisäisille hallinnoille 50%
 • Opetuksen infrastruktuuri 25%

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • lapset
 • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

 • YK:n lastenrahasto
 • YK:n kehitysohjelma
 • Swedish Committee for Afghanistan (SCA) / Svenska Afghanistankommittén (SAK)
 • Kehitysmaan kansalaisjärjestö
 • Kolmannen maan julkinen sektori (delegoitu yhteistyö)

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

62504502

Tunnus

UHA2014-046792

Sivua muokattu

22.04.2015